is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- PROSPECTUS. -

bezitten, waardoor de algemeene beschaving van het publiek ten zeerste gebaat wordt.

De overtuiging door de uitgave der Leidsche Herdrukken, voor het Nederlandsche Volk iets goeds tot stand te brengen, zal mij ook in de toekomst een spoorslag zijn om voort te gaan, steeds het beste en voor het doel het meest geschikte in deze echt Nederlandsche „BIBLIOTHEEK VOOR HET HUISGEZIN" op te nemen.

Zooals uit bijgaande opgave der verschenen deelen blijkt, bleef ik getrouw aan mijn leuze „Elk wat Wils", en hoop ik in staat te zijn bij voortduring verschillende werken van bekende Nederlandsche schrijvers in de Serie van Leidsche Herdrukken uit te geven.

Niettegenstaande duizenden reeds met deze goedkoope serie van uitnemende boeken kennis maakten of ze in hun bezit hebben, wil ik hiermede een beroep doen op de steun en medewerking van die personen, die uit den aard hunner betrekking of positie in staat zijn dit voortreffelijke hulpmiddel tot ontwikkeling en beschaving overal aan te bevelen. Het zijn nl. de leeraren aan Lagere, Middelbare en Hoogere Inrichtingen van Onderwijs, Pastoors, Predikanten, Besturen van Gemeenten, Vereenigingen of Maatschappijen, vooral die in kleine plaatsen wonen en die meestal aan jong en oud een goed hart toedragen, zij kunnen mij helpen om mijne uitgaven in Leesgezelschappen aan te bevelen en in elk huisgezin direct of indirect deze nuttige werken te verspreiden.

Bijna in alle plaatsen van ons land kan men de bekende deelen der Leidsche Herdrukken bij den

Uitgaven van A. W. SytliofTs Uitg.-MU. te Leiden.