is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per deel slechts 10 Cents.

No. 1. J. j CREMER: 't Pauweveerke. — 't Kriekende ivnekske. — Kruuzemuntje.

j> 2. J. J. CREMER: Op de Kniehorst. — Bruur Joapik.

" *'J' P®Ea*ER: 't Blinkende Hoanje. — Oan 't kleine Revierke.

» 4. J. J. CREMER: Grietje op 't Heuningsarf. — Bella Roel.

" 5' r'wAuC0,STA: Hagar' — De Slag by Nieuwpoort. — Wachter! wat is er van den Nacht? — De Chaos en het Licht.

" 6* VAN LENNEP: De gestoorde Bruiloft. — Ulrich. — L)e rriesche Bouwmeester.

" 7' BERNARD TER HAAR: De Sint Paulusrots.

" 8* J- V^N LENNEP: Het Godsoordeel. — De twee Pistoolschoten. — De twee Admiralen.

" 9' J' J A. GOEVERNEUR: Het Koralen Kruis.

„ 10. J. J. CREMER: 't Hart op de Vêluw. — Deine-Meu. — Van binnen en van buuten.

}> 11. BERNARD TER HAAR: Joannes en Theagenes.

" VAN LENNEP: Charietto.

" 13* J* J- A' GOEVERNEUR: De Maagd van Orleans.

" 14' J'nJ' VViege-Mie. — De rechte Jozef. —

De oude YVessels. - De reis van Meeuwsen en zien zeun noar de Amsterdamse karmis.

„ 15. I. DA COSTA: De Leeuw uit Juda. — Vijf en twintig

jaren — 1648 en 1848. — Uit Palestina. -Elisabeth

~ pU1!, mT Eg*de' ~ Aan M. E. de Clercq. — Uit Portugal. — David.

„ 16. J. VAN LENNEP: Alwart. — De Saksische Weezen.

" CREMER: De Betuwsche Neef. — Ritters Hans.

„ 18. J. J. CREMER: Eene Zoogmoeder. — De Koffievrouw.

„ 19. J. J. A. GOEVERNEUR: Oom Tom's Hut.

Uitgaven van A. W. SythofPs Uitg.-MU. te leiden.