is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEKEN

Pag.

I. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS tl

II. GODSDIENST- EN ZEDENLEER 14

III. STICHTELIJKE LECTUUR !'■'

IV. ALGEMEENE GESCHIEDENIS EN LEVENSBESCHRIJVING . . . . 'i\ V. VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS 30

VI. AARDRIJKSKUNDE EN REISBESCHRIJVING 33

VII. NATUURKUNDE EN NATUURLIJKE HISTORIE 30

VIII. OPVOEDKUNDE EN ONDEHWIJS 3!)

IX. SOCIALE GESCHRIFTEN

X. ROMANS, NOVELLEN EN DRAMATISCHE WERKEN i-

XI. POËZIE

XII. LETTEREN EN KUNST I'"

XIII. TIJDSCHRIFTEN. . . ' '

XIV. VARIA

XV. PRACHT- EN PLAATWERKEN