is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Sociale geschriften.

*022 About (Edm.). De raensch in zijn bedrijf. Amsterdam, 1881.

623 Bellamg (Edtc. i, In het jaar 2000. Vertaling: van F. van der Goes, Amsterdam, 1890.

62 4 Boer (Mr. W. R.), Leerplichtigheid en Schooldwang, litr., 1870.

625 Booth (William), In Engelands donkerste wildernissen en i)e Weg ter ontkoming. Vertaald door S. Adama van Scheltema. Amsterdam, 1891.

'")—<> Boscli Kemper (Jhr. Mr. ./. de), Geschiedkundig onderzoek naaide armoede in ons vaderland. Haarlem, 1800.

027 Bunge (I)r. (!.). Die Alkoholfrage. Bremershaven.

*628 Buiting (./. Weruméus) en anderen. Volksgeschriften der Maatsch. „Tot Nut van 't Alg." Ouderkerk, 1891.

029 tinya (JIr. ./. 7'.), Studiën over staatkunde en staatsrecht. Arnhem, 1894.

030 Bijmolt {]>). Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam, 1893.

031 Feenstra Jr. (1'.), Hoe uit een zedelijk oogpunt te oordeelen over de Vrouwenbeweging?

032 Feringa (Dr, F.), Democratie eu Wetenschap. Vertoogen en opmerkingen. Groningen, 1871.

033 Feringa (/'.), De Vrije Gedachte. Sneek, 1872.

034 Fielding (JI.), De ziel van een Volk. 's-Gravenhage, 19O0.

035 Forel {Dr. A.). Die Trinksitten. Bremerhaven.

030 Furrer (l)r. A.), Verdediging van het christelijk geloof tegenover de bezwaren der Sociaal-democratie. Dokkum, 1893.

037 Gaspari// (Graaf A. de). De Familie. Hare plichten, hare vreugden, hare smarten. 2 deeleu. Amsterdam, I867.

038 Gilon (Ei nest), Maatschappelijke nooden. De strijd om welvaart. Uit het Fransch door Mr. G. Keiler Jr. Amsterdam. 1889.

*639 Göhre (Paul), Drie maanden fabrieksarbeider. Amsterdam, 1891.

640 Gunning W.zn. (Dr. J. //.), „Gaat de wereld vooruit of achteruit?" Utrecht, 1894.