is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment d'Amsterdam avait été conclu. Le lendemain le Prince d'Orange ne manqua pas de se rendre ici. Lorsque je visitai S. A. elle me dit avec assez de satisfaction ce qui s'y était passé;.... ce 11e fut pas pourtant sans m'avouer qu'il s en serait promis un autre succes, sans 1'erreur du capitaine Mom ')." Een weinig verder voegt hij er nog bij: „L'exclusion des deux Bickers de la magistrature d'Amsterdam est une espèce de réparation pour son Altesse". (Archives de la Maison d'Or.-Nassau, 2e Série t. IV. p. 302). Al wordt hier dus het gevoel van teleurstelling bij den Prins niet verzwegen, toch ziet men dat hij in hoofdzaak voldaan was.

Dat echter het gewelddadig optreden van den Prins niet weinig bijbracht om de gemoederen te verbitteren, en de kloof tnsschen hem en de Hollandsche Staten nog wijder te maken, zou spoedig genoeg blijken, zoodra door hot vroegtijdig overlijden van den Prins de toestand op eens was veranderd. Doch daarover later.

Terstond 11a het sluiten van 't verdrag, keerde de Prins naar Den Haag; en de troepen gingen weer naar hun kwartieren. Hierboven werd al gewaagd van de plechtige bezending aan den Prins, die in last had hem terug te roepen van Amsterdam. Hoe het daarmede afliep, en hoe tevens een eind werd gemaakt aan geheel het oorlogsrumoer, zal ons nu weder door den dichter-Staatsman op zijn eenvoudigen trant worden beschreven. Na het boven reeds aangehaalde gaat hij door:

De prins naar Amsterdam: hierna is goedgevonden, Dat leden van den Staat hem werden toegezonden.

En mij werd opgeleid te brengen voor den dag.

Al wat den jongen held tot ruste brengen mag.

1) Do ritmeester Mom was niet 12 eskadrons verdwaald geraakt op de Hilversumsehe heide, en kwam pas tegen den middag bij Amsterdam. Dit vooral deed den aanslag mislukken.