is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de rhachitische rozenkrans (zwelling van de uiteinden dor ribben

aan het borstbeen) zal ik hier slechts

terloops aanduiden.

Al deze afwijkingen kunnen bij de verdere ontwikkeling geringer worden en zelfs geheel verdwijnen, doch meestal blijft de verdikking der gewrichten levenslang bestaan. Ter verduidelijking mogen de volgende voorbeelden dienen.

Fig. 1!> stelt een meisje voor, bij hetwelk nog duidelijke kenmerken van vroeger doorgestane rhachitis te zien zijn. Aan den linker arm ziet men de sterke welving van het uiteinde van de ellepijp boven het gewricht tusschen middelhandsbeen en pink, alsmede eene geringe verkromming van den voorarm.

Aan het linkerbeen vindt men de karakteristieke, boven den binnenenkel duidelijk zichtbare verkromming van het onderbeen. Het voetgewricht zelf is verdikt en grof.

Bij een ander meisje (Fig. 20) zien wij slechts geringe sporen van genezen rhachitis; aan het linkerhandgewricht weder de welving van het gewrichtsuiteinde van den voorarm; aan het rechtervoetgewricht eene geringe verdikking der enkels.

Over gebreken van anderen aard zullen wij hieronder nog verder hebben te spreken.

*

Naast de rhachitis zijn alle andere ziekten die het beenderenstelsel betreffen, van ondergeschikten aard, daar zij meestal zulke diep ingrijpende veranderingen

jMg*. 21. Myopathie primitive progressive volgens Lon<le en Meige.