is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor eenc directe meting naar hoofdlengten geschikt was. (Fig. 97 en 1)8).

L it liet schema blijkt, dat de figuur acht hoofdlengten bereikt, dat het midden van

het lichaam zeer laag staat, liet been 4 hoofdlengten overschrijdt en dat armen beenassen volkomen recht loopen.

Wanneer wij de figuur naar de gemiddelde hoofdlengte van 20 cM. berekenen en meten. dan zou de geheele lengte 1<»<) cM. bedragen, de taille 21 cM.; de schouderbreedte 37 cM., de heupbreedte 33 34 cM.. proporties welke geheel met de normale o vereenkomen. De houding bemoeilijkt eene nauwkeurige toepassing der metbode van Fritsch.

Dephotographie, Fig. '«>7, kan als voor¬

beeld vaneenegoede

Iw.^i i ***• Canon van het ftrusselsche meisje, volgens

opname beschouwd , J ' *

1 nooidlengten.

worden. Het model

staat op eene verhooging, uit de perspectievische verkorting der omgeving kan men opmaken, dat het apparaat nauwkeurig op bet midden van het lichaam werd ingesteld, waardoor eene juiste vergelijking der proporties van het lichaam mogelijk wordt.