is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de le categorie, die de onschadelijke handwerken bevat, die dus op 35 cM. zeer duidelijk kunnen gezien worden, rekent hij het breien, haken, stoppen, en het naaien van gewone kleedingstukken. Tot de 2e categorie, de handwerken die door een gezond oog met een ige inspanning op 35 cM. kunnen gezien worden, rekent hij het fijne stopwerk. Tot de 3e categorie het fijne naaien van wit goed, knoopsgaten maken, letteren, welke handwerken zéér licht aanleiding kunnen geven tot bijziendheid. Tot de 4e categorie, o. a. het kantwerken.

Kleine verschillen van opinie daargelaten, zijn de Oculisten het er over eens, dat die handwerkjes moeten verboden worden welke zóó fijn zijn, dat ze op een korter afstand dan 35 cM. bij het oog moeten gehouden worden.

Beschouwt men het Schrijven uit een hygiënisch oogpunt, dan is de bedoeling die men daarmede heeft deze, dat men den slechten invloed, dien het schrijven op de oogen en de wervelkolom uitoefent, zooveel mogelijk wil beperken. Het is daarvoor noodig dat men zich een duidelijke voorstelling vormt van de wijze, waarop het lichaam zich draait en kromt als de hand de bekende schrijfbeweging ten uitvoer brengt.

Volgens vele autoriteiten is het mechanismus van de schrijfhouding, wel te verstaan van het schuinschrift, het best beschreven door Fahrner en heeft niemand vóór en na hem, zijn beschrijving in helderheid en juistheid overtroffen.

Woordelijk vertaald, luidt zijn beschrijving als volgt:

Vóór dat het schrijven begint, zitten de kinderen gewoonlijk recht, beide schouderbladen staan even ver naar achteren (d. i. de schouderlijn staat evenwijdig niet den tafelrand). Het schrift ligt zóó vóór het kind, dat