is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kappen die vlak en groot zijn dan met kappen die smal en steil zijn, omdat smalle en steile kappen het licht meer eoncentreeren.

Wat de plaatsing van het licht aangaat, moet men zorgen dat de vlammen zoo zijn aangebracht, dat de kinderen bij het zien naar het bord niet in het licht, niet tusschen de lichten door en ook niet kort langs de lichten behoeven te zien, daar anders het duidelijk onderscheiden zou belemmerd worden. Men kan dit op verschillende manieren beletten en wel door:

de lampen te hangen op een passende hoogte, door de vlam naar de zijde van het kind toe, te bedekken met lampenkappen ;

door aan de onderzijde een ondoorzichtig kapje aan te brengen van matglas, of door het onderste gedeelte van het lampenglas uit matglas te laten vervaardigen. Deze kapjes hebben echter het nadeel dat zij veel licht absorbeeren.

Ook moet men er aan denken, dat de leerling evenals bij daglicht, de kunstverlichting niet van voren mag ontvangen.

Welk een grooten invloed de kunstverlichting uitoefent op de verandering die de samenstelling van de lucht ondeigaat, blijkt wel het duidelijkst uit de proeven die Pettenkofer nam en die de gevolgtrekking kon maken, dat een goed lichtgevende gasvlam gedurende het branden, aan de lucht afgaf:

le. zoovel warmte als door acht menschen afgegeven wordt.

2e. zooveel koolzuur als door drie menschen afgegeven wordt.

3e- zooveel waterdamp als door vijf menschen afgegeven wordt.

4e. dat de vlam daarbij meer zuurstof verbruikte dan zes menschen in denzelfden tijd noodig hadden.