is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene aanvoeropening en wordt hierdoor warmte uit het lokaal gezogen, dan wordt deze opening gesloten en maakt men gebruik van de andere aanvoeropening.

Bij het stelsel Levoir van Bem mei en, dat in vele scholen gebruikt wordt en den naam heeft van zéér goed te zijn, heeft men dus een verwarming en een ventilatie die, zooals door velen aangenomen wordt, plaats heeft op de wijze zooals in fig. 36 geteekend is. De kachel staat voor een buitenmuur en is omgeven door een hoogen mantel, waarin de aanvoerbuis uitmondt voor de versche lucht die van buiten komt. De buitenopening is beschermd door een rooster en de grootte van die opening, die in vaste verhouding moet staan tot het aantal kinderen, kan geregeld worden door een schuif. De aanvoeropening moet zóó hoog zijn, dat haar onderrand komt te liggen boven het heetste gedeelte van de kachel. Brengt men de aanvoerbuis te laag aan, beneden het heetste gedeelte van de kachel, dan verspreidt zich de koude zwaardere lucht over den vloer en zal niet zoo spoedig verhit worden. De kachelpijp loopt binnen de afvoerbuis voor de verbruikte lucht, die men ook trek schoorsteen of apèlschoorsteen noemt en verwarmt daar de lucht.

De trekschoorsteen heeft aan den vloer een opening met schuif voor de winterventilatie en bij de zoldering een opening met schuif voor de zomerventilatie. ^ óór de ventilatieopening mogen geen leerlingen geplaatst worden. Legt men 's winters de kachel aan, dan moet men beginnen met de aanvoer- en afvoeropening beide te sluiten. Is de kachel goed aan het branden en is de lucht goed verwarmd, dan eerst opent men de aanvoer- en de onderste afvoeropening.

Men neemt aan dat onder gunstige omstandigheden de lucht in het lokaal driemaal per uur ververscht wordt en