is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bodem die op een andere wijze verontreinigd is, bijv. door mestvaalten, die zich in de nabijheid bevinden. Ligt een regenbak of welput dicht in de nabijheid van een mestvaalt, of op een plaats, waar vroeger een mestvaalt gelegen heeft, dan komt er dikwijls een oogenblik, dat de wand van den regenbak, die dikwijls van te poreuzen steen gebouwd is, vocht uit de omgeving doorlaat en het water dus onbruikbaar wordt. Het water kan dan nog vóór enkele dagen zijn goedgekeurd en toch binnen zéér korten tijd onbruikbaar worden.

Het water dat als drinkwater gebruikt wordt, is regenwater, grondwater of rivierwater.

Het regenwater, dat door velen voor zéér zuiver wordt gehouden, kan, als men even nadenkt, toch niet zoo zuiver zijn als het op het eerste gezicht wel lijkt. Het regenwater toch, moet de luchtlagen die het passeert, als het ware uitwasschen, en wat voor roet en stofdeelen de luchtlagen in een stad al zoo bevatten, zal iedereen wel uit zich zelf kunnen nagaan. De regen die het eerst neervalt zal natuurlijk veel minder zuiver zijn dan het regenwater dat later neerkomt, maar ook het tweede, het meer zuivere gedeelte van het regenwater stroomt langs de vuile daken en goten om eindelijk door looden of door andere metalen pijpen in een regenbak terecht te komen, die gewoonlijk uit een gemetselden bak bestaat en onderhevig is aan de bovengenoemde nadeelen.

Een andere wijze van verzamelen van regenwater past men in de duinen toe. Het regenwater dat op de duinen neervalt, wordt door de zandlagen die het doordringt, gefiltreerd, vervolgens in dezen gezuiverden toestand opgevangen en door buizen naar groote reservoirs gebracht, van waaruit het onder den naam van duinwater naar de verschillende plaatsen geleid wordt.