is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, en te wachten totdat de epidemie kwaadaardig is geworden, gaat ook alweer niet aan, omdat een epidemie gewoonlijk eerst in haar later verloop een kwaadaardig type aanneemt.

De maatregelen die wij moeten nemen om de besmettelijke ziekten te bestrijden, kunnen wij splitsen in twee

soorten en wel:

1°. de maatregelen die dienen om de ziekten te voorkomen, de zoogen. Prophylactische maatregelen.

oe. J0 maatregelen die dienen om de reeds bestaande ziektekiemen te vernietigen; d. i. de dés infectie.

Wat de Prophylactische maatregelen betreft, moet ons streven vnlk. gericht zijn tegen de verontreiniging van de 1 u c h t, van den bode m en van het w a t e r.

Wat de lucht betreft, dient men wel te onthouden, dat de uitscheidingsproducten van het zieke organisme ziektekiemen bevatten. Deze uitscheidingsproducten verdrogen en worden door het stof en de luchtstroomingen verder gevoerd.

Als een kind aan kinkhoest lijdende is, bevat het slijm uit den neus en de keel de infectiekiemen. Krijgt het kind een aanval van kinkhoest, waarbij opgeven en braken gewoonlijk het einde zijn, dan zullen de uitscheidingsproducten langzamerhand indrogen en door de lucht verder gevoerd worden- Hetzelfde is het geval met hetgeen door de tuberculose (tering) lijders opgehoest wordt. Kinderen of volwassenen die aan roodvonk geleden hebben, maar bij wie het vervellingstijdperk nog niet geheel is afgeloopen, zullen, als zij buiten loopen, hun schilfers buiten verliezen. Typhus- en ch01 eralijders, die bijna, maar nog niet geheel hersteld zijn, zullen, als zij hunne faecaliën buiten deponeeren, de lucht, het stof