is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de huisgenooten ter inademing worden aangeboden, kan men een dergelijke dracht, althans binnenshuis, nooit goedkeuren. Buiten shuis, waar een snel rijdende automobiel de kiemen bij milliarden uiteen doet stuiven, kan een sleep, die ze slechts bij duizendtallen in beweging brengt, betrekkelijk weinig kwaad stichten.

Wat nauwe boorden, kragen en dassen betreft, hebben wij reeds vroeger bij de behandeling van de schrijfhouding er op gewezen, dat, als het hoofd over een nauwsluitende boord of das naar voren hangt, de bloedafvoer van het hoofd naar beneden, belemmerd wordt. Het bloed stuwt zich op, o. a. in de hersenen, in den neus enz. en congesties, neusbloedingen enz. kunnen het gevolg er van zijn. Het been sterk snoeren, zooals kinderen op de volksscholen dikwijls met hun broeksbanden doen, is ook niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Het aderlijk bloed kan dan niet voldoende uit het onderbeen naar boven weggevoerd worden, en het been wordt dan zéér vatbaar voor huiduitslag. Is huiduitslag eenmaal aanwezig, dan wordt gewoonlijk ook gekrabd; de nagels waarmede gekrabd wordt, zijn gewoonlijk vuil en de krabbende vinger en de stoffige kous kunnen op deze wijze verschillende vuile stoffen inenten, hetgeen zich dikwijls openbaart in het ontstaan van etterende puisten enz.

Behalve op een doelmatige kleeding, hebben wij bij de huidverpleging ook nog te letten op eene goede reiniging van de huid.

Wordt de huid goed gereinigd, dan zal de kans van huidziekten te krijgen veel geringer worden, daarbij wordt het lichaam gehard en zal het kind meestal niet zoo spoedig verkouden worden. De zindelijkheid, waaraan het kind gewend wordt, zal weder een gunstigen invloed