is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. van de plaats van het lichaam af, of de afstand van de passerpunten groot of klein kan genomen worden. De tastzin van de huid, is bijv. het fijnst aan de lippen en aan de toppen van de vingers; daar zal dus de afstand van de passerpunten kleiner kunnen genomen worden dan bijv. op de huid van den rug. Gewoonlijk experimenteert men op het jukbeen;

2e. is het van groot gewicht of men proeven neemt met passers met scherpe of met stompe punten. Met scherpe punten krijgt men korter afstand dan met stompe.

Het spreekt verder vanzelf, dat als men proeven neemt, de punten van den passer gelijktijdig moeten opgezet worden; zet men ze niet tegelijk maar na elkander op, dan krijgt men bijna altijd den indruk van twee punten.

3e. Een groot verschil maakt het ook in welke r i c ht i n g de punten worden geplaatst; of men ze plaatst in een lijn evenwijdig met de lengteas van het lichaam of loodrecht daarop.

4e. Maakt het verschil of men de punten zacht of krachtig opzet. Zet men ze zacht op, dan worden zij veel fijner gevoeld dan wanneer men ze krachtig opzet, [n het laatste geval worden zij veel spoediger als één punt gevoeld.

5e. Doet men deze proeven dikwijls bij hetzelfde individu, dan wordt door oefening het tastgevoel van de huid enorm verhoogd en krijgt men dus bij hetzelfde individu na meerdere oefening andere resultaten dan in het begin.

6e. Verder heeft men ook nog rekening te houden met de meerdere of mindere intelligentie en dus met de meer of minder juiste opgave, zoodat deze proefneming o. a. bij kleinere kinderen minder bruikbaar is.

Gries bacli nu onderzocht door middel van deze methode, door de afstomping die de tastzin van de huid ondergaat of, zooals de wetenschappelijke term luidt, door