is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herstellen. De ademhalingspieren kunnen krachtiger werken, er zal veel dieper ingeademd worden en de lucht die de longen binnenstroomt, is zuiverder dan de schoollucht. De druk dien de buikorganen gedurende het zitten ondergaan wordt opgeheven en de bloedcirculatie in de buikorganen wordt beter.

Ook voor den onderwijzer is een pauze na elk lesuur gewenscht, daar hij des te frisscher zijn volgend lesuur zal kunnen waarnemen.

Hoe lang de pauzen moeten duren, is nog niet uitgemaakt. Zoo bijv. wenschen sommigen na de eerste lesuren slechts korte pauzen omdat de hersenen dan nog het minst vermoeid zijn. Hoe meer uren achter den rug, des te grooter moeten zij genomen worden.

Baginsky wenscht na het le uur en na het 2e, 10 —12 minuten pauze en na het 3e en na het 4e uur, een vol half uur.

Key verlangt na elke drie kwartier onderwijs een kwartier pauze.

In Hessen, Frankrijk, Lausanne heeft men de kwartierpauze na elke drie kwartier onderwijs ingevoerd.

In Elzas- Lotharingen voerde men in, een pauze van 10 minuten na het le uur, en 15 minuten na het 2e uur.

Over het algemeen is men het er over eens, dat na elk lesuur een pauze moet gehouden worden, dat deze moet afgetrokken worden van het lesuur en dat zij gemiddeld 12 minuten moet bedragen. Worden ze korter genomen, bijv. 5 minuten, dan hebben zij niet veel nut, omdat de lokalen niet in dien korten tijd kunnen gelucht worden en voor het verlaten van en terugkomen in de klasse het grootste gedeelte van de vijf minuten reeds verbruikt wordt.