is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwang-, lichamelijke; tot onderzoek / 2,. ,,, ,,

n •> verkrachting. ' 777 281

- moreele; verkrachting jjf

Dwangarbeid

Dyamiet-aanslag ' ' I ■'•{('•

„ -ontploffing ' J 2'i"

,,}sen,erie ; : 77, 220, 308,' 309

, amoeben- jj gjy 224

n bacterieele (mikrobiaire) 217, 219 22l' 224

Cr0*°n" . III, 74

„ invloed opium jj ^

„ kachektische jj

„ stuwings- II 221

sublimaat- 7/, 144, 217, 219, 220, 302. 303, 308

terminale jj 221

Dysenterie-aehtigre ziekte, door Bact. paratyphi B 777 232

bedorven boontjes 109

» n n schaal- en weekdieren jjj 1&3

- giftige paddenstoelen ƒ77. 195

„ koper-intoxikatie jj 280

- kwik-intoxikatie //, 302, 303^ 308

" 10t vlees*li e. d 777, 1(56

- rotte visch 777, 175

vleesch van zieke beesten jjj 237

Dysmenorrhoea inembranacea

Dyspeptisch kuma. chronische blaaskatarrli • ■ • ^ ^

■ indigestie 'in, 167

leverziekten jj ^

Dyspeptisehe vorm traumatische neurose jjf

E.

Eber'sche reactie

Echte Jalappe \rr --

„ Oleander ' ' ' '

Eck'sche fistel /ij '^4

Éelabonseeren, van den schedel . .... j 118 l->4

Eed. aflegging door Christenen 7 33

» .. Mohammedanen 7' 33

.. als deskundige ' r in' 9-

, getuige / 10

- ber°eps-: f* • • T; se; 43

" ïnlandsch arts 7, 36, 44

schending r ou

, valsche ' ' ' J Z!

. weigeren van den 7' 34

Eedsaflegging: j

„ , Doodsgezinden ! 7 10

» godsdienstloozen 7' 19