is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slagaderen, hart- ƒ ƒ 411

„ : afbinding //| 415

•> „ afsluiting //,' 416

„ aneurysma 7/, 410

» » arteriosklerose //, 405, 41o| 411

n n collateralen 77 445

, , embolie //, 410, 416, 428

» „ onderzoek ƒ ƒ 421

n „ throinbose 77 440

n „ vernauwing 7/' 416

» wÜdte . .... II, 412

, verwonding: doodslag (moord) 7 59, 140

" n n , , opzoeken vat I, 60

w«dte 59; II. 412

Slagen, kwetsuren en jjj j

» onwüiige 56

» st°k'

» zweep- 101

Slangensif 7/114

Slaolie, Delfsche jjt 189

Slappe borsten, na bevalling II 91

„ buikwand, na bevalling II 98

Sleeht voer, invloed op melk 777 209 256

Slepende arsenik-intoxikatie 77' 229' 256

„ carbolzuur-intoxikatie .II 816

„ koper-intoxikatie II. 296

„ kwik-intoxikatie 77' 304

Slib. rivier- /' 17°

slijm, aspiratie; onmogelijkheid ademhaling jonggeboren kind . . . II 14

» kruit" ' I, 117

„ „ ; onderzoek j28

SlUmigre melk, primair ƒƒ/ 210

n ti secundair 777 >>45

SlUniTlIes .!!!!'. zie'by orgaan zelve.' "

Slymvliezen, sperma op III Til

Slikkrainpen jj g-g

Slokdarm, blauwe vlekken 7/196

desquamatieve katarrh 7/195

n diphtherie //' 194

drinken kokend water e. d 7/ [9]

n gele vlekken 7/195

„ haemorrhagische erosies 7/ 195

intoxikatie II, 136

intravitale verweeking jj 190

„ phlebektasiën 490

postmortale maceratie // 194

„ verweek ing II, I9ó

„ witte vlekken 494 494

Smeltpunt, Europeesch kalfsvet ///' 155

rundervet ///' 455

„ schapenvet ///, 155

Europeesche reuzel jjj 455

Smetstofdratrers en melk //ƒ 217