is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vampirisme ,,, otó

Vanielje. bedorven !.'!!!.' i //ƒ 219

n intoxikatie ƒƒƒ ^18

„ „ pathogone mikroben jjj 219

•schurft ' ' ƒƒƒ' 9iQ

Vanilliene nj ^

Varices, embolie jj ^0_' 428

verbloeding jj '449;' fjj 129

AariPteiten. van planten; bittere (giftige) en zoete (ongiftige) // m

Variolae. vulvitis .... rrr i-a

v . 270

\ arkens ƒƒƒ 220

„ , invloed enteritis-gif 77 231

„ vergiften tj T..0

„ laesies door /

^

'pest III, 225

„ en Bact. paratyphi B 22(> 288

„ , septische processen jjj 229

„ , rouget du pore ' 220

Stranf" III. 158

„ vergiftigde /// 170

-vleesch III 157' lós

r 'n , idiosynkrasie /ƒ' 119

,. , vlekziekte ™

<-*&•>

Wllde III, 158

„ ; giftig vleesch. . . . • ■ /ƒ/. 172

Vasthouden wapen, zelfmoord j .,.,ö

Castlessen in organisme. arsenik r r .v...

blauwzuur jj 339

0 cantharidiene jj 337

carbolzuur jj 3^

r - - cyaanwaterstofzuur 330

in lever ■ ... '.II, 117

» - koperzouten jj 280

n >, „ kwikzouten jj 309

» « « mekonzuur jj 337

morphiene en opiumalkaloleden ƒ/. 387

» •• phenol II. SU

n » •• pikrotoxiene 393

n •• •• skopolamiene jj 370

n ■■ strychniene jj 302

« i> n vergiften in liet algemeen ƒƒ. 117, ]28

Vat. opzoeken verwond vat /' 60

Vee (zie ook melk- en slachtvee».

n , koudslachting 220, 241

.. melk van ziek ' 'fn 197

„ noodslachting ' . //ƒ, 220 221 222

„ rotslachting jjj ,"Öq'

- vleesch van gecreveerd /// 140' 220! 241

' " . " ziek 14o! 220

„ -ziekten, abscessen m 0.19

„ acute febriele //ƒ, 19& 233

„ .. algenieene infectie-ziekten jjj 199

anthrax III. 201.' 233

I