is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nu af Bretagners noch Angevijnen, maar Franschen zijn, eens en voor altijd één bondgenootschap vorme en den eed van algemeene verbroedering atlegge? (1) Een zeer gepaste inval, die van het einde van de maand Maart dagteekent. De geheele patriottische wereld kan niet nalaten dien gepasten inval aan te vatten, te herhalen en er zoo lang van te spreken, tot hij luid ruchtbaar wordt; en is dit het geval, dan zullen de stedelijke besturen wél doen, daarvan kennis te nemen en dien nader te overwegen.

Maximix Isxard.

Een of ander algemeen bondgenootschap schijnt thans onvermijdelijk. Het ivaar is gegeven, en blijkbaar Parijs; het wanneer en het hoe behoeven nog slechts bepaald te worden. Maar ook hierin zal de vruchtbare tijd voorzien, ja deze doet het reeds nu. Want naarmate het verbondswerk voortgang maakt, wordt het ook volmaakter, en het

(1) Histoire parlementaire, IX, 122—14Ï