is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX.

MOTIE TOT SLUITING.

z/k Stel thans de sluiting voor van het debat!" — i/t Was wel zoo goed dat men het niet geopend had."

XL.

VERSLAG-TERMINOLOGIE.

,/Zeer vele leden" hadden groot bezwaar; z,De meeste leden deelden daarin, maar Let nu eens op 't publiek debat, — Men merkt niet dat r'n lid bedenking had.

XLI. R E P L I E K.

Ik replioeer maar niet — liet zal me toch niet baten . . . . //Volkomen juist. Doch waarom dan het spreken ook maar

(niet gelaten ?"