is toegevoegd aan uw favorieten.

De wetten tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet Wet .j, . v.lstO. 7.1870. Wad'

Art. Art. zÜde-

1'ostzegels.

Straf op vernietiging of verandering van afdruk

van den stempel op gebruikte postzegels ... 9 9

Idem op het gebruik van zoodanige postzegels. . 9 9

Proces-verbaal.

Ambtenaren bevoegd tot het verbaliseren van overtredingen 30 I 50

Opzending, behandeling en vervolging .... 31 '51

Voorkoming daarvan door vrijwillige betaling der

boete 31 51

Transactie 31 51

Schepen.

Vervoer van brieven met schepen over zee uit

vreemde Rijken naar Nederland 28 34

Idem uit Nederland naar den vreemde of naar de

koloniën 29 35

Regten der gezagvoerders in beide gevallen. . . 29 37

Zie verder Port.

Straffen.

Zie Brievenvervoer; Drukwerken; Overtredingen,

Postzegels.

Wet.

Tijdstip van haar in-werking-treden 33 54

\ erval van bepalingen der vorige wet .... 33 54