Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziedaar Sn'Yo^-eikS een I»ar stoelen,

stukjes 'klmfeï vemengfn" o™?^,^ ZWarte peper of wanneer men hiervoor geenv*ï?JZ der strooz^ken, zeegras heeft. De bedies der maisbladeren of

met varenkruidbladeren gev£zt ?nt Steeds

hetzu van hout of ijzer m,wL 1,' De bekanten,

hoeken en voegen niet kamfertni f i, S' vooral in de streken worden. ' ' spiritus bewasschen en be-

berge^va^stro^za^ken^e^m^rassen^^h^ns11'^116^8''361 de

honiehouten ledekanten «estont ln groote ma"

de hangmatten der matrozen dié hl! !" vf.rvan&en door voudigste bed zullen zijn Door de),* natl'urHlkste en eenen armen gelijk in dén' slaan i ™ worden rijken nachtzak met zich voeren, en beïoeffdfn' HVe in ziJ» voor de bedden in de logementen ni e vreezen

ten hemel te moeten slapen Deze hviriPniJT °inder den blo°' is eene nieuwigheid die m«f ln(f sl3apinrichti"g j' 'vaasheid «,„ iJ{, «*»« Z°^"fm7T heid, ons terugvoert tot hetgeen fi l ndegezond' meest geschikt heeft geoordeeld. nat»«r voor ons het

zuur, d£rt'dool"deze""anW^den^choo^t-af' Want het k°o1 de kamer binnen, bezorgt onrustenonts*iaPt» dfingrt ming veroorzaken. Evenroo wfr-hL P ®n kan bedwelkolen, die met veel rook verbrand*» 'nen ZIch voor steen'

die slecht trekken verbla"den, en voor schoorsteenen nuizen o^koknbJréidên- ^"'ateLk^i"ml in kleine for"

veroorzaakt, eer men't bemerkt vwÏhS° !?• verraderli)k en

door duizelingen zware hoofdn^fnf g'dlezieh'°Penbaa''t spijsvertering ' hoofdPUnen en aanhoudende slechte

zuurstof van df luch^wegn'eemt 1?' ook^' gIoeiend Üzer de nen kachels zijn niet aanbevel?nsika,d geVermste

b^'^rrndee,r;enve<;i:aimnzTzijn