is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muskaatnoot (geraspt) 1 gram Gehakt knoflook. 6

611 fllate, dit ^lles ,eenige dagen trekken in een goed gesloten flesch en doe dan in deze vloeistof eene hoeveelheid auguiken gesneden appels, roode kool, komkommers versche snyboontjes, champignons, asperges, artichokken' enz Ja verloop van eene maand ververscht men den azijn nadroppefen. ns et inSeleSde behoorlijk heeft laten af-

2°. Vleesch in 'tzuur.

urra trekken- 10 Ut6™ sterken w«nazÜn en laat daarin 24

Lauiiei bladen 00 gram Zwarte peperkorrels 60 &

Kruidnagelen 20

Kaneel iq "

Muskaatnoot 2 "

Knoflook 30 "

Keukenzout i000 (l Kilogr.)

SalPeter- 100 „ (1 Hectogr.)

Men neme groote varkens-, schapen- of runderdarmen ïeinige ze eerst in schoon water, dan in wynazyn en pekel' totdat zij allen kwaden reuk verloren hebben

-/iiTnt hë5LmeU d6Ze ,darnien, in den bereiden az^jn, zoodat

n imte .n I pVIV.'V1 ? liggen> en vullfc de overige uimte in het vocht met ossetongen of repen varkensvleesch van denzelfden omvang

v]iJ.s,hVhÏÏf°/,.Van1Viei',da,gen' tenv«1 men nu en dan het

w an ïn ^fÏM ' f men de t0ngen in een darm 1® b61,de einden met eenen draad toebindt.

?e dlrnt n \m0et men' V00I'dat men het in

eedain^ L-ni- P ' g0?d met reuzel mengen. Wanneer dit waarin vP'ntï TD ♦«•in ^en ketel met zwakken pekel, eedaan wI l '8; ♦thflni' la«"erbladen en sjalotjes zijn o^uaan. \\anneei het twee uren aanhoudend gekookt heeft

verTli'n^n hIh11 h6i VUUr'- Deze "gemaakte eetwaren blijh„. ^ngen tyd goed en zyn voor kinderen op kostscholen lekkerste en bovenal het gezondste voedsel dat ik ken