is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na vier of vijf minuten: de hoofdpijn vermindert; de poh wordt normaal, de koorts begint te wijken, de gewone temperatuur der huid keert terug. Met het gevoel van welbevinden, dat de gezondheid kenmerkt, wordt de geest weder helderder: en dit alles geschiedt in zulk een korte spanne tijds, dat de zieke zich meer als een nieuw mensch dan wel als feen herstelde gevoelt.

Is de ziekte hardnekkig, dan wordt daarenboven inwendig een eierlepeltje pijnstillend water in een glas water, met of zonder suiker, ingenomen.

217. Met deze bedarende en pijnstillende werking vereenigt dit water te gelijker tyd een wormafdrijvend en bederfwerend vermogen, wijl het kamfer aroma waarvan het doortrokken is, door den bloedstroom gevoerd wordt naar die plaatsen waar eene etterverzameling of wormennest aanwezig is. Bij wormlijders legge men een eenvoudig omslag met pijnstillend water bevochtigd op den buik, en de lijder zal welhaast verlost zijn van koliekpjnen die deze parasieten hem veroorzaken.

218. Het pijnstillend water kan derhalve uitwendig aangewend worden tegen iedere soort van koorts en ontsteking, hersenkoorts, beroerte, hartklopping, opzetting der gewrichten, roos, huiduitslag, slangen- en insectenbeten, tegen rheumatische pijnen, verlammingen, enz.

Men brengt het compres op de lijdende plaats, als de huid ongedeerd is, in welk laatste geval het wel is waar een voorbijgaande en onschadelijke maar voor prikkelbare gestellen snerpende pijn zou teweeg brengen. Wy'1 er echter geen ziektetoestand is. die niet gepaard gaat met koorts, zoo strekt zich het gebruik van pijnstillend water vrij algemeen tot de meeste ongesteldheden uit. Men moet zich echter wachten de dampen er van inteademen. Het zou zelfs schadelijk zijn om lang te vertoeven in een atmosfeer die daarmede bezwangerd is, wijl het vlugtig loogzout de longen zou aandoen. Wanneer men dus compressen op gelaat, hals of schedel heeft gelegd, moet men de voorzorg in acht nemen om in het vertrek op en neer te gaan, ten einde de ammoniakdampen achter zich te laten en er dus niet te meer van in te ademen dan onvermijdelijk is.

Men late zich echter om deze voorzorgsmaatregelen geen enkel oogenblik van het gebruik van pijnstillend water terughouden. Wij bedoelen met deze raadgevingen niets an-