Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 Lang (Heinrich), l)e oudste geschiedenis van het Christendom Haarlem, 1865. 2 stukjes.

34 ... ~ T 1 Ein GnnS flnrch die christliche Welt. Studiën

uber die'Entwicklung des christliehen Geistes. Berlin, 1859.

• Eene wandeling door de Christelijke wereld* Amsterdam, 1865. 2 exemj)).

36 > Maarten Luther: Een profetisch karakter. Alkmaar, 1872. 2 exempl.

37 Lavghans (Eduard), Handboek voor bijbelsche geschiedenis en letterkunde tot op Jezus' tijd. Uit het Hoogd. door F van Leeuwen 1». T. Mzn. Apeldoorn, 1876.

38 Leeuw (Louis de), De Nederlandsche Jood, zooals liii thans i< Amersfoort, 1864.

39 Maroniet- (J. ƒ/.), Korte geschiedenis van het godsdienst-onderwijs in de Christelijke wereld. Purmerend, 1881.

f" ( ? Het inwendige woord. Eenige bladzijden uit

de geschiedenis der Hervorming. Amsterdam, 1890.

TTT" ' ^et I'aaschfeest. Historische studie. Arnhem, 1894.

> Het 1'inksterfeest. Historische studie. Arnhem, 1894.

4.i Max Muller (l'rof. F.), De oorsprong en ontwikkeling van deu godsdienst nagegaan in de godsdiensten van Indië. Uit het Kng. door Dr. A. H. Raabe. Utrecht, 1879.

44 Meyboom (Dr. 11. U.). De oude kerken en de nieuwe tijd.

43 Meyboom (Dr. L S. P.), De Openbaring, het laatste boek des -Nieuwen lestaments verklaard. Amsterdam, 1863.

4(' _T. > Raadselachtige verhalen uit liet Oude

en het Nieuwe Verbond. Groningen, 1870.

47 Mic/ielet (</.), Bible de 1'humanité. Paris, 1885.

48 MohruuiHti (//.), Hist, Overzicht der Port. Israëlitische gemeente te Amsterdam. Den Helder, 1875.

49 Moll (Dr If .), Gesch. van het kerkelijk leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. Amsterdam, 1844—46. 2 dln.

—» Jobannes Brugman. Amsterdam, 1854. 2 dln.

Sluiten