is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327 Strauss (David Friedrich), Herman Samuël Keimarus en zijne apologie van de redelijke godsvereerders. Utrecht, 1868.

328 — , Voltaire. Zes voordrachten. Zutphen,

1871.

329 Streckfmis (Adolf), J)e Geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald. Oude Geschiedenis. 2 dln. Middeleeuwen. 2 dln. Nieuwe Geschiedenis. 3 dln. Zwolle, 1885—1889.

330 Ihiers (A.), Geschiedenis van het Consulaat en het Keizerrijk. Schiedam, 1873—80. 5 dln.

331 Tliorhecke (Mr. J. R.), Historische Schetsen, 's Gravenhage, 1872.

332 Tolstoi (Comte Léo»), Mes mémoires Paris, 1886.

333 Vierhout (C. •/.), Amerika's verleden en heden. Geschied, der nieuwere wereld tot op onzen tijd. Amsterdam, 1892.

334 Violla (Mr. H.), Richard Wagner. Zijn leven en zijne werken. Sneek, 1883.

335 Vloten (Dr. J. van), Leven en werken van W. en O. Z. van Haren, Friesche edellui. Deventer, 1874.

336 Vosmaer (Mr. C.), Onze hedendaagsche Letterkundigen. Amsterdam.

337 , Onze hedendaagsche schilders, 's Gravenhage.

338 Vries (Jo. de), De Martelaars der Wetenschap. Haarl., 1881. 2 ex.

339 Waxsenbergh (Ex.) en H. Bosscha, De Levens van doorluchtige Grieken en liomeinen, onderling vergeleken door Plutarchus. Amsterdam, 1819. 13 deelen.

340 Weber (Dr. O.), Leerboek der Nieuwe geschiedenis. 2 stukken. Amsterdam, 1868.

341 , De Geschiedenis der wereld van af de Franschc Revolutie. Zwolle, 1880. 3 deelen.

342 fVijck (dhr. van der), Spinoza. Groningen, 1877.