is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>09 kipling (Radyard), Uit de bergen. Amsterdam, 1892.

> Drie soldaten. Amsterdam, 1893.

> Het licht dat verdween. Amsterdam.

67 2 , Vele vonden. Amsterdam.

673 Kleine (F. Smit), Een tweede .lob. Koman van Leopold von Saeher Masoch. Nijmegen.

674 Kiene ke (Prof.), Herder. Leeuwarden, 1853. 3 dieleit.

(>7.) Koetsveld (C. K. van), Schetsen uit de Pastory te Mastland. Schoonhoven, 1884.

. I'Osse Waden uit mijn 1'astoraalboek.

Amsterdam, 1894.

677 Lamö (<C/iarlet), Vertellingen uit Shakespeare. Deventer.

678 hennep (Mr. J. van), De Pleegzoon. Leiden, 188?. 2 ex.

, De Roos van Dekenia. Leiden, 1882. 2 ex.

, Ferdinand Huvck. Leiden, 1882. 2 ex.

081 » Elizabeth Musch. Leiden, 1882. 2 ex.

C8'2 , Onze Voorouders, in verschillende tafe-

reelen geschetst. 5 doelen. Amsterdam, 1844. 2 ex.

68J > Klaasje Zevenster. Leiden. 3 dln.

, Novellen. Leiden.

68>) ... > Vertellingen van vroeger en later tijd

Leiden. 1

68t> Ltliéucon (Jt. ton), Een hart van goud. Vertaald door Meta Hugenlioltz. Amsterdam, 1889.

687 Lindner (Alb.), „De bloedbruiloft." In het Holl. door J (f nolmer. Amst., 1889.

688 Lofiem (Mr. (1. /.. M. van), Yictor. Koman. Amsterdam, 1888.

689 /.ow (Henri), In den strijd om (iod. Amsterdam, 1886.

<>90 /./a/I (Edua), Donovan. Een Engelsehman uit den hedendaagschen tijd. L'trecht, 1890.

091 > I» «le gulden dagen. Arnhem, 1891. 2 dln.

692 Mo}ut (/lector), Alleen op de wereld, 's (iravenh., 1882. 2 dln.