is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

093 Maryadmit (IV. F.), Met (le Adelborsten aan boord van de w Aldebaran." 's Gravenhage, 1887.

094 , Voor drie jaren naar de Oost. Leiden.

695 Marlitt (EJ, Het Geheim der oude juffrouw. Arnliein-Nijinegen, 1887.

000 , Goud Elsje. Arnhem-Nijmegen, 1887.

097 , J)e vrouw met de karbonkelsteenen. Uit liet Duitsch door A. .1. van Dragt. Amsterdam.

098 Mnurik Jr. (Jnstus van), krates. Amsterdam, 1885.

099 Uit het volk. Amsterdamsche novellen. Amsterdam, 1880.

700 , Van allerlei slag. Novellen en Schetsen. Amsterdam, 1883.

701 , Burgerluidjes. Amsterdam, 1885.

7(12 , Met z'n achten. Amsterdam, 1880.

703 , Ui» i'i'n peil. Novellen en Schetsen.

Amsterdam, 18N7.

704 Meerendonk (T/ieodoor rau), Anna s liefde. Amsterdam, 1889.

705 Mrlati tan Jara, Fernand. Schiedam, 1889.

700 Mnhlbach (I..), Keizer Leopold II en Vorst Kaunitz of Oostenrijk na Jozef II. Sneek, 1803. 2 dln.

707 Mnlock (Mini), John Halifax. Amsterdam, 1876.

708 MnUaMi, Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederl. Handelmaatschappij. Botterdam, 1881.

70!» Xevr (Fiore Mla\ Blond en Blauw. Novellen.

710 Nieuwland S;h. (IV.), Arslan-liey. Ken verhaal uit de dagen van den Russiseh-Turkschen oorlog van 1877. Alkmaar, 2 dln.

711 Xierelt (('. tan), Fragmenten. Leiden, 1875.

712 , Phantasicn. Leiden, 1879.

713 —, Ahasvcrus. Leiden, 1884.

714 , ln bonte rij. Vertellingen en beelden. Leiden, 1886.

715 Xom/ihi/h (IV. <1. i-nu), Ken/amen. Amsterdam, 1893.