is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of, liefste erinnering van all',

De harten voor elkaêr ontsloten!

't Zij spieglend meir of staatlijk woud Getuige was van zoeten kout,

Getuige was van zoeter fluistren,

Als 't rijk gestarnte van uw trans Een teedrer bede mocht beluistren Dan loofgespeel of golfgedans!

Weest nog gekust, weest nog gegroet!

Laat uw gemoed Mijn beeld bewaren!

Op zee

Ter Vaderlandsche reê Drage ik de hoop des weerziens mee: Onz' vriendschap trots' de vlucht der jaren!

Verrast mij! rust op reis naar 't Zuid Een wijle in onze vlakten uit,

Mijn welkom zal aan de Amstelboorden

U streelen in het zoet geluid Der zangerigste taal van 't Noorden! —

Koom tot mij, wie als balling zwerv'

Uit Svea's lucht, van Svea's erf,

Ik zal hem vragen noch verwijten

Wat drift hij boet,' wat kruis hij draag',

Maar van uw jongste beê mij kwijten,

Hem troosten als uw vriend, uw maag!

Dit laatste is al een geheel gedicht in eigenaardigen, voldragen vorm, met maar een of twee zwakheden. Levenslang behield Potgieter dien lust in lange kunstig-rijmende strofen,