is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Fig. 41. -

Overjas met één ry knoopen voor corpulent figuur,

half getailleerd.

Maten.

Bovenwijdte. ... 90 cM. Onder wijd Ie. . • . 100 „ Rugbreedte. . . . 19 „

Korte taillelengte . . 42 eM Lange taillelengte. . 46 „ Geheele lengte. . .104 „

Opstelling.

Trek een winkelhaak A—C en A—B.

Van A tot A I is 76 = 8 eM.

Van A tot 1) is V4 + V6 = '20 eM. (rugbreedte).

Van A tot C is 48 — 2 = 46 eM.

E is de helft van D--C (voor de armwijdte).

F is de helfl van E—C (halspunt).

Van F tot G is Vc= 8 eM.

De lijn G—A 1 tot H wijst de rughoogte aan.

Van A tot I is 'la = 24 eM.

Van H tot J is 42 eM. (korte taille) en van II lot K is 46 eM. (lange taille).

11—B is geheele lengte 104 eM.

Van af K op de lange taille 2 eM. naar binnen gaan en van daar uil een lijn trekken naar II.

Van deze lijn uil wordt de bovenwijdte gemeten.

De bekomen punten doortrekken als volgl:

Van D lol M. Van E lol N. Van F lot 0 en van G lot P.

Van 1 lot O. Van J tol H en van K lot S.

De lijn Al-O geeft de schouderhoogte van den rug aan. T is de helft van H—I.

De earrurebreedte vindt men door de lijn T - N.

De rugbreedte op de korle taille is V3 = 16eM. en loopt lot aan de lengte aan beide kanten 1 eM. uit.

Teeken de omtrekken van den rug als het Figuur.

De lijn T—C dient om de schouderhoogte van het voorpand aan te geven, punt X.

Geef de schouderlengte van den rug ook aan den schouder van het voorpand van af I cM. boven punt F lot X.

Z is de helft van N—Z Z.

Van Z lot aan de lengte van de seyon is 213 — 2 = 50 cM. en van daar uit 4 cM. secon uitsnijden. Z— T T is ook 4 cM.

Tusschen rug en zijpand van af de armsgatlijn tot de hoogte van den zak 1 cM. uitnemen, dan de ruglijn passeeren en doortrekken tot op Vs van de punten M—B.

Het voorpand van af M 4 cM. verlengen.

Door het dichtnaaien van de secon komt alles weer op de gewone plaats en wordt de overbodige ruimte onder aan hel voorpand verplaatst naar achter, reden waarom liet pand hier zooveel smaller wordt aangegeven.

De halsdiepte is V8 = 6 cM. van af punt G.

De kruislijnen Y—C en V—W geven de juiste halsholling aan.

Van af 1 1 tot Q is 48 + 8 = 56 cM halve borst breed te.

U is de helft van T—I.

Van U een lijn trekken door N naar P 1.

Pla als den winkelhaak op P 1 en 0 om de juiste buikwijdte te bekomen.

Van Q lot Q 1 en van B tol BI is 7 cM.

Teeken de omtrekken van het voorpand als het Figuur.

Het voorpand van voren 2 cM. verlengen. De knoopen worden 9 cM. op den kant geplaatst.