is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De maat en opstelling van den ulster is hetzelfde als Figuur 45, uitgezonderd deze met c2 rijen knoopen is.

De afstand Q—Q 1 en K—H 1 is hiervoor 10 cM. en de knoopen worden 15 cM. op den kant geplaatst.

Eenige wenken omtrent passen en verteekenen.

Wanneer de leerling mei liet instudeeren van de Coupe tol aan de overjas gevorderd is en hij dus de meest voorkomende kleedingslukken kan opstellen, als Colhert, Jacquette, Gekleede Jas, Overjas en Veslen alsook Rok en Smoking, zijn eenige wenken omtrent passen en

verleekenen niet overbodig.

Om een goed en elegant passend kleedingstuk te maken, is, na het snijden van een goede

coupe het accuraat passen een eerste vereischte.

De besle coupe zal hij het passen fouten te zien geven, welke met hel snijden niet

waren te voorzien.

Deze fouten, welke hij de ecne figuur meer en l'ü de andere minder zullen zijn, moeten met het passen verwijderd worden, zonder hel elegante van de coupe weg te riemen.

Nu leenen zich niet alle figuren tot het maken van een elegant passend kleedingstuk, en om reden innemen niet altijd de weg is om hel elegante model te behouden, is den coupeur een goed hulpmiddel gegeven, waarmede hij l>Ö verdraaide en scheeve figuren wonderen kan doen, wanneer dil hulpmiddel op de juiste plaats wordt toegepast, nl. wallen. Ik wil hier niet mede zeggen, dat de gebreken van een kleedingstuk met watteeren moeten verholpen worden, integendeel, gebruik zoo weinig mogelijk watten voor normale figuren, maar, zooals ik hierboven aanhaalde zijn er figuren, waarvoor niet zonder wallen een elegant passend kleedingstuk kan gemaakt worden.

De schouders worden gewatteerd naar gelang de mode dit voorschrijft, ol wat ook dikwijls voorkomt op verlangen van de Ie kleeden figuur. Wanneer men een kleedingstuk aanpast, zie dan goed toe of alles op de juiste plaats zit en controleer vooral goed de armsgatdiepte.

Het is noodzakelijk met het maatnemen deze maat accuraat te nemen, om reden een Ie diep of te ondiep armsgat groote moeilijkheden kan opleveren.

Wanneer b. v. een armsgat Ie ondiep is uitgesneden, kan hel kleedingstuk niet voldoende opgehaald worden om reden het onder den arm blijft vastzitten en waardoor de kraag te laag

en te wijd aan den hals is.

Daarbij begint de cliënt te klagen over te nauw zijn van hel kleedingsluk en meer gemak verlangende, wordt door den coupeur, wanneer deze de ware lont niet opmerkt de jas verwijdt, waardoor de knelling niet verdwijnt en de fout nog grooter maakt. Alleen wanneer het armsgat op de juiste dieple wordt uitgesneden is de knelling verdwenen, schouders en kraag komen op hun juiste plaats zonder daar eenige verandering in te brengen.

Een te diep armsgat kan ook onaangename gevolgen hebben, want al knelt het armsgat niet wanneer de armen neerhangen, bij de minste beweging naar boven wordt het kleedingsluk meegetrokken wat een gevoel veroorzaakt alsof de jas le nauw is, terwijl in werkelijkheid de te groote armsgaten de oorzaak zijn.

— Fig. 44. —

Ulster met twee ryen knoopen.