Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk niet als het leek, maar wel te leeren. Want mevrouw X had hole 3 al gedaan in 24 en maar 6 strokes noodig gehad, op de green.

Maar helaas! spoedig zoude men ondervinden dat men een zekere sportopvoeding noodig heeft om op den duur genot te vinden, bij een wetenschappelijk spel en dat en geduld en deze opvoeding bij den sport in Nederland maar al te dikwijls ontbreken.

Enkele begonnen vrij goede drives te maken van 100 yards in de richting van de hole en legden zich op het spel toe; maar het natuurlijk gevolg was, dat hun medespelers ontmoedigd werden, die er zelden in slaagden om hun bal verder dan 20 el te brengen en natuurlijk altijd in een bunker te plaatsen. Tegen dat prachtige spelen van X. was 't niet vol te houden; men kwam daarom in het venolg maar eens van tijd tot tijd het spel aankijken en bleef maar wat thee drinken in het clubhuis.

Ook het nieuwtje van de mixed foursomes ging er af, want zelfs de dames begonnen wel eens uit haar humeur te geraken als de bal maar altijd heen en weer holde over de put of als de partner in plaats van een suizenden drive te vertoonen ze hopeloos geplaatst had in den onpeilbaren bodem van een zandbunker. Het \\ as eigenlijk zoo warm en zoo ver en men ging bij den 3e hole maar wat zitten praten op een duin vanwaar men het geheele spel kon overzien.

loen het nieuwtje er af was verminderde het drukke bezoek van het eerste jaar, maar een kern bleef spelen en nam het spel serieus op, zoodat wij nog in Clingendael, Doorn, Rosendael en elders, beschikken kunnen over spelers die ook in het buitenland tot eene vrij goede klasse gerekend kunnen worden.

Van den beginne af werden wedstrijden onder de clubs georganiseerd. Eerst werd een beker verspeeld tusschen Clingendael en Doorn, die twee maal gewon¬

nen moest worden op beider banen en die, door den Haag goed verdedigd, toch aan Doorn ten deel viel. Ook een volgende beker waarvoor Rosendael meespeelde werd te Clingendael in 1898 door Doorn gewonnen ; en, tijdens den championaat-wedstrijd in 1S99 te Rosendael, ook daar door hen behouden, na eerst Rosendael en daarna den Haag te hebben afgeslagen. Bij een zeer beperkt aantal van goede spelers heeft Doorn tot nu toe het voorrecht gehad juist te kunnen beschikken over enkele zeer goede krachten, die bij het spelen van het championaat onder den winner of den runner-up te vinden ziin ge¬

weest. — Te Doorn werd in 1897 ook een zeer geanimeerde en goed geregelde

Jhr. Mr. Schuurbecque Boeye.

Sluiten