is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de kampioenschapwedstrijden te Baarn, gemakkelijk geslagen wordt in 4 m. 4o4/5 sec., dezelfde tijd, dien hij maakte in de provinciale kampioenschappen in Holland. In 99 wint »Simplex« dit laatste kampioenschap in 4 m. 54 »/B sec. Kampioen van Nederland wordt echter de Amsterdammer Schnt in juist 5 min.

De langere afstanden komen eerst in '91 in de mode. De Bond is de eerste, die een wedstrijd over 3 E. M. uitschrijft, waarin Jibben van meet afgaande, tweede wordt. \eertien dagen later is Jibben wederom tweede met »Distance« eerste. Jibben's tijd van meet was 18 m. 224/5 sec.

Sparta volgt in 96 met een 3 E. M., waarin de Belg v. d. Beken (Brussel) wint in 17 m. 17V5 sec,, Swets is tweede met 5 sec. langer. De A. C. 's-Gravenhage volgt met 3 K.M., gewonnen door Wurpel, meerbekend als »stapper« in 10 m. 2815.

Het jaar '98 staat in het teeken van den langenadem. »Run-away« gaat er over 10 E. M. van door — een afstand van Amsterdam naar Haarlem — en maakt diverse nieuwe records als: 4 E. M. 25 m. 49Vs sec., 0 E. M. 39 m. 36«/Bf 7 E. M. 40 m. 51 »/., 8 E. M. 54 m. 0a/5, 9 E. M. 1 u. 1 m. 34a/5s 10 E. M, in 1 u.

Q in 1 4.4./

^ ' i M -i 5 •

"Simplex" en Gelderman. ,Generaal, loopt, daarop 5 K.M. in 18m. 21V. en

Sclionl), zijn beenen niet stil kunnen honden, rent een 20 K.M af in éen adem in 2 u. 0 m. 104/3 sec.

Over den halven afstand deed hij 59 m. 582/5 sec.

»Siinplex« doet daarna een greep naar »Run-away's« nieuwe tijden en verbetert die van de 4 en 0 E. M. in resp. 24 m. 344/5 en 37 m. 492/6.

Het Oostelijke Bondskampioenschap over 5 K. M. wordt door »Tortue« gewonnen in 21 m. ^3/\, een wedstrijd waarin het allerbelaclieliikst toeging daar

111 • ö O'

geen der deelnemers de leiding wilde nemen.

liet kampioenschap van Nederland over dien afstand, wint de Amsterdammer Schut in 17 m. 16»/5, een mooie tijd en een record, waarmede Simplex' tijd van 18 m. 8 sec., gemaakt in het kampioenschap van Holland, geklopt werd.

Het volgend jaar, bij de wedstrijden van »s-Gravenhage« loopt »Simplex« de 10 K.M. in 37 m. 4y3 sec. en wint. Op de 5000 M. in de provinciale kampioenschappen van den Bond, is hij eveneens eerste, in 18 m. 282>5.

BufF zorgt voor nieuwe cijfers op de recordlijst: 7 E. M. 43 m. 394/s, 8 E.M. 50 m. IS-5, 9 E. M. 56 m. 504/s, 10 E. M. 1 u. 3 111. 32. Dit jaar is alleen te Botterdam een 5 K.M. geloopen, gewonnen door Reuvers in 19 m. 41/5 sec.

ïn '95 wordt het schilderachtige Engelsche »go-as-you-please-race" in tal van Hollandsche monden verhaspelt en komt een snuggere bol op de gedachte er een »je-doe-maar"-wedstrijd van te maken.

De Haagsche A. C. >Hollandia" schrijft er een uit over 30 K.M., waarin