is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat men noemt, beenen schaatsen te gebruiken, of wel, dat zij deze in navolging van de Noormannen hebben ingevoerd.

De beperkte ruimte voor dit opstel toegestaan, belet mij echter hierbij lang stil te staan, bovendien is er reeds zoo vaak over geschreven (om van oude schrijvers niet te spreken), o. a. door Hylkema en Van Buttingha Wichers, dat ik meen er gerust te mogen afstappen; ik mag evenwel niet verzwijgen, dat de beenen schaatsen zeer zeker de pioeniers geweest zijn van

exemplaren, zoo nier en daar te voorschuil

1 «j

gebracht; in den laatsten tijd zijn er zelfs vrij dikwijls in de Hollandsche afzanderijen in de veenlagen bloot gekomen. Hoe dit ook zij, het blijkt, dat onze voorouders al heel spoedig de beenen door ijzeren schaatsen hebben weten te vervangen. Hoe deze eerste ijzeren schaatsen geweest zijn, valt niet met zekerheid vast te stellen; de meest bekende schrijvers zijn het er niet over eens, de een beweert, dat het een soort houten schoeisel [klomp) geweest is, waaronder men een tamelijk

lang ijzer bevestigd had, terwijl de anderen zeggen, dat onze voorouders vlakke ijzers onder de voeten bonden en daarmede gelijk de vogelen over het ijs vlogen.

In elk geval staat het onbetwistbaar vast, dat het gebruik van ijzeren schaatsen, van welken vorm dan ook, het eerst in ons land bekend is geweest; wij weten zoowel uit ge-

Verscliilleiule modellen schaatsen.

de tegenwoordige schaats. Dat de beenen schaatsen in ons land meer algemeen gew eest zijn dan men eertijds heeft willen aannemen, blijkt duidelijk uit de vele

IJsschuitje

uit den tijd van Le Franck van Berckkey.