is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo dikwijls tot teleurstelling-en hebben aanleiding gegeven, doch bedenk, dat er in onze eigen koloniën in het Westen schatten liggen, die op uwen ondernemingsgeest wachten!

Moge in de ingetreden nieuwe eeuw naast de goudindustrie de landbouw zich meer en meer in Suriname ontwikkelen! Veel zal hiertoe zeker kunnen bijdragen de stichting van een wetenschappelijk station, verbonden aan den cultuurtuin te Paramaribo, dat een einde zou maken aan die eindelooze proefnemingen zonder eenigen wetenschappelijken grondslag en dat op het gebied der cultures in verschillende richtingen leiding zou kunnen geven.

Ik wijs in aansluiting aan het voorafgaande, bijv. op de cultuur en de veredeling van vruchten in Suriname, met zijn ongeëvenaarden rijkdom aan soorten, waartoe de hoogere terreinen zich zoo uitnemend zouden leenen en waaraan nos" niets

° o

gedaan wordt. Bijna algemeen wordt toch erkend, dat de kwaliteit der vruchten, welke de hoogere terreinen opleveren, beter is, dan die van de lage kuststreek. De aanplantingen op de goudplacers (zie ook de noot op blz. 51), kunnen hiervan ten bewijze strekken.

Niet alleen voor den botanicus, doch ook voor den kweeker ligt op dit gebied in onze kolonie nog een ruim veld ter bearbeiding. Denken wij slechts aan de schitterende uitkomsten, die in Fransch Guyana verkregen zijn door veredeling van de Mango of Manja {Mangifera indica L.)

Tal van gewassen zouden in onze kolonie met voordeel geteeld kunnen worden l), tal van boschproducten zouden zich op de wereldmarkt eene plaats kunnen veroveren3) wanneer onze kolonie de zegeningen der wetenschap mocht deelachtig

*) Ik herinner hier o. a. aan de:

Agave americana L )

T) T , Voor vezelbereiding, de laatste tevens om de vrucht.

Bromelia ananas L ) 0

Astrocaryum Awarra de Vriese .... Om de vrucht en voor olie- (Awarra-olie) en boterbereiding.

Arachis hypogaea L Om de vruchten en voor olie- en kaasbereiding.

Musa paradisiaca L Behalve om de vruchten, ook voor papierbereiding.

Maranta indica L en ) TT , ,

T • Voor zetmeel- (arrowroot) bereiding.

„ arundinacea L ) ' B

Curcuma longa L Ter bereiding van een geel aromatisch poeder uit den wortelstok.

Anomum scylanicum L, kaneelstruik . . Een zeer aan te bevelen cultuur voor Suriname.

Indigofera tinctoria L Voor Indigobereiding.

Bixa Orellana L Voor de 100de kleurstof, Orlean Roucou of Koesoewe.

Boehmeria nivea Hook, utilis BI. . . . Rameh, vooral geschikt voor hoogere zandgronden.

Hevea guanensis Aubl Als schaduwboom en windbreker, tevens voor rubber.

Epidendrum vanilla L )

Vanilla planifolia L . ) Vanilje.

waaronder vele gewassen zijn, die den kolonist, welke op de hoogte is van de cultuur en van de bewerking van het product, zeer kunnen worden aanbevolen.

2) Het tweede gedeelte van mijn rapport over mijne reis naar Suriname in 1900 zal ook over dit onderwerp mededeelingen bevatten. Ik bepaal mij nu slechts tot de opmerking, dat wegens gemis cencr communicatie met het binnenland vele producten niet voor exploitatie in aanmerking kunnen komen en dat verschillende boschproducten, die de Surinaamsche wouden zouden kunnen opleveren,, door de Nederlandsche winkeliers uit het buitenland moeten worden betrokken.