Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk te Heelsum.

alsof het eerbiedwaardig de wacht houdt in de hoogte over leden der gemeente, die daar in het dal verspreid wonen.

Van Heelsum loopt de hoofdweg, dien wij volgen, naar Renkum, misschien

op de plaats van het oude Redichem, een slot, waarvan reeds in de 8° eeuw gewag wordt gemaakt. Renkum was voor een eeuw nog niet meer dan een armoedig boerengehucht, maar is door de schoone natuur tot een welvarend dorp

geworden, in de lengte langs den weg gebouwd,

met tal van villa-achtige woningen. Heerlijke wandelingen heeft men van hier naar den Keienberg een mooi landgoed, naar den Quadcn-Oord of Nicuwenoord, met ongerepte natuur, en zoo menig heerlijk plekje.

Eenige minuten voorbij het dorp ligt Oranje-Nassauoord, een boschrijk landgoed met schilderachtige waterpartijen. Van den lagen Rijnoever naar het noorden strekken zich hier in groote uitgestrektheid hooge bosschen uit tot over den spoorweg.

Oranje-Nassauoord is het vroegere kasteel Grunsfort, dat een tijdlang Kortenburg heette. Dit landgoed werd in 1881 door Z. M. Willem III gekocht en verkreeg later zijn tegenwoordigen naam. II. M. de Koningin Moeder heeft dit landgoed bestemd tot een sanatorium voor longlijders, en liet nationaal geschenk, H. M. aangeboden bij haar aftreden als Regentes, werd door haar gebruikt, om de inrichting er van te bekostigen. Den 2Gen Oct. 1901 werd het herstellingsoord plech-

D . „r ... . ... _ , tig geopend door H. M. de Koningin, die

Renkum. Weg nabij den Nieuwen-Oord.

daarbij de volgende schoone woorden sprak: „Ik acht mij gelukkig, ingevolge den wensch der Koningin, mijne dierbare III. 13

Sluiten