Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de twisten, die Gelderland beroerden, en hun kasteel werd herhaaldelijk belegerd. Nadat het huis door aanhuwelijking eenigen tijd in het bezit van de familie Van Asperen, uit het edel bloed der Arkels stammende, was geweest, kwam het in het begin der 16e eeuw door huwelijk aan de familie Pallandt, aan welke het nog toebehoort. In den loop van meer dan zeven eeuwen werd dit goed nooit verkocht. Het jaar 1582 was voor het huis en de heerlijkheid noodlottig, doordien de Staatsche tiocpen liet huis op Frederik van Pallandt, die het hield met Spanje, veroverden en tot den grond toe verwoestten, terwijl de bouwhoeve en de molen, die door 't water van den IJsel gedreven werd, vernield werden. Zelfs werd de burchtheer gevangen genomen en eerst na drie jaren kwam hij tegen een hoogen losprijs vrij.

Daarna werd het tegenwoordige gebouw gesticht; het draagt het jaartal 1615 in den gevel. Ook dit gebouw moest de aanslagen van vijanden verduren. In 1665 maakte Bernhard van Galen, bisschop van Munster, hoewel niet dan na he\ igen tegenstand, zich van het kasteel meester, doch bij den vrede van 1666 ontruimde hij het weer. In 1672 had Lodewijk XIV hier zijn hoofdkwartier gevestigd en den 21en Juni van datzelfde jaar kwamen op dit slot de gezanten der Staten aan, om van den Zonnekoning vredesvoorstellen te vernemen. In de billartkamer achter de groote zaal hadden de onderhandelingen plaats, die Nederland in zijn treurigste dagen zouden redden. De Koning kon de gezanten niet ontvangen, omdat zij geen last hadden, voorstellen te doen. „Ongelukkig," zei Louvois beleefd, „want Z. M. was juist goed geluimd." Doch de geschiedenis zou die omstandigheid voor ons land tot een geluk doen worden, omdat het daardoor niet op \ ernederende voorwaarden behoefde in te gaan. De gezanten vertrokken; zij hadden geen vrede gekocht, want die zou veroverd worden onder leiding van den Prins van Oranje.

Van het inwendige van het kasteel wordt gewoonlijk de groote zaal gedurende een gedeelte van den zomer ter bezichtiging opengesteld onder geleide. Hier \ indt men een aantal kostbaarheden: vazen van marmer en porselein, gebeeldhouwde tafels, beschilderde houten beelden, kostbare bokalen, een kunstvol gesneden schoorsteenmantel met kleurige wapenschilden en een menigte afbeeldsels van vorsten en vorstinnen uit de eerste helft der 18e eeuw.

Het plaatsje Laag-Keppel, hoofdzakelijk uit een rechte straat bestaande, biedt niets merkwaardigs aan. Een tak van den IJsel omsluit het kasteel en de nederzetting.

In de nabijheid van Laag-Keppel vindt men heerlijke wandelingen. Echt landelijke wegen, over bouwlanden en grootendeels hoog en zwaar beschaduwd, voeren naar het vriendelijke dorp Ilummeloo, op j uur afstands, in een schoone stieek aan den grintweg van Zutfen naar Emmerik gelegen. Hummeloo is een

Sluiten