is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbrengen en konden de vijvers met kristalhelder water worden gegraven en kon hooger geboomte worden geplant. En al dit schoone houtgewas en reeds opgaand hoog geboomte is hier geplant na 1894. Vóór dien tijd vormden deze tuinen niets dan wei- en bouwlanden, zooals buiten het gebied van 't kasteel, maar de groote boomen werden van elders aangevoerd, om in de tuinen van dit vorstelijk lustslot geplaatst te worden. Deze schepping heeft iets van die te Versailles onder Lodevvijk XIV.

Bij den aanleg der tuinen is aan de bloemen een groot terrein ingeruimd. Aan de noordzijde ligt de Fransche tuin, waarachter het bosch, dat den tuin tevens

Het kasteel de Haar.

beschermt tegen noordenwind en door zes statige lanen en een breeden vijver met fontein in zijn cirkelvormig midden wordt doorsneden. Een wonderschoone watervlakte is het, zooals men haar ziet met 't machtig beeld naar de diepte, het omgekeerd beeld van het reuzengebouw, op welks hoofdtoren de gouden heraut troont.

Het kasteel, van middeleeuwschen bouw, beheerscht als hoofdmoment van den geheelen aanleg de tuinen der onmiddellijke omgeving in lijn en karakter. De verschillende rijwegen voeren alle ten slotte tot het voorplein van het kasteel, dat zich van het westen naar het oosten uitstrekt en door het poortgebouw met twee nog lagere vleugels wordt afgesloten. Zuidelijk van dit plein ligt, in dichte