is toegevoegd aan uw favorieten.

De belangrijkste ziekten van kool in Noord-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaibij wordt tegelijk de bedoelde periode van geringe leven senergie in ge-

, O O O O

leid. De plant herstelt zich door vorming van adventiefwortels, als zij dooi de insecten niet al te zeer geteisterd is; maar, als er kanker bijkomt, kwijnt zij zeer langzaam weg.

Herhalingsproef. Dat inderdaad deze conclusie juist is, kon in den zomer van 1906 opniew aangetoond worden. Er werd op den 23sten junj een proefveldje aangelegd, waarop vier groepen van acht planten kwamen, die

aan verschillende bewerkingen werden onderworpen bij het uitplanten; maar twee bewerkingen ondergingen zij alle zonder onderscheid, n.1. die, welke dienden om de koolvlieg te weren, en die bestonden in, iste, flink afspoelen van de wortels en met de vingers afwrijven van den wortelhals, om de aanwezige larven en eieren van de koolvlieg te verwijderen, en, aanleggen van een cartonnen kraay,

<*»'

van het hiernaast weergegeven model. (De lijnen, die van het middelpunt uitgaan, stellen sneden voor. Als de kragen zóó aangelegd worden, dat er geen grond boven komt, zijn zij afdoend tegen de vlieg, volgens Slingerland. Het bleek mij, dat het middel

afdoend was voor een paar weken, en voldoende voor mijn proef, maar niet afdoend in het groot, en voor langeren tijd).

a. De planten kwamen in twee rijen, en de 8 planten, die hiernaast

als stippen onder a zijn voorgesteld, werden aan den wortelhals diametraal gewond, en geïnfecteerd met een reincultuur van Phoma oleracea door indompeling in een, sporen en mycelium bevattende, physiologische zoutsolutie.

b. Deze 8 planten werden, zonder opzettelijke wond, geïnfecteerd.

c. Deze 8 planten werden wel gewond maar niet geïnfecteerd.

d. Deze 8 planten werden niet gewond, en aanvankelijk niet geïnfecteerd, maar nadat zij zich, vier dagen later, van de gevolgen van het vernlanten

hadden hersteld, zijn zij, zonder wond, in den grond staande, dus volkomen gaaf, aan den wortelhals geïnfecteerd.

De uitslag van deze proef was als volgt: