is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie voor de post- en telegraafkantoren ten platten lande, ingesteld bij beschikking van Z. E. den Min. v. Waterst. dd 17 jan. 1908 no. 230

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de kantoren der drie genoemde klassen waren de ambtenaren in het jaar 1907 aldus verdeeld:

Aantal kantoren waar werkzaam waren

Klasse. I j ,— r~ T —

t I 1 I

1 ambt. 2 ambt. j 3 ambt. 4 ambt. | 5 ambt. 6 ambt.

! i ! I |

6de 5 80 21 10 4 i 2

_ ! I i I J J

7de 58 21 7 1 _ _

1 I I ! I

i ! I " ~ i 1

8»t« 20 — 2 — _ I _

' I I I I

Tevens kan door de raadpleging van de cijfers uit de bijlage D een beeld verkregen worden van de verandering in het aantal ambtenaren over de jaren 1901—1907. Vergelijkt men b.v. de personeelsbezetting van de 152 vereenigde post- en telegraafkantoren in het jaar 1901 met de bezetting dierzelfde kantoren in het jaar 1907, dan blijkt, dat het aantal ambtenaren op 68 kantoren in het jaar 1907 even groot was als in het jaar 1901. Op 52 kantoren is het aantal ambtenaren met één, op 7 kantoren met twee, op 3 kantoren met drie en op één kantoor met vier, vermeerderd. Daarentegen nam op 20 kantoren het aantal ambtenaren' met één en op één kantoor met twee af.

Uit het volgende staatje blijkt hoe op de zelfde 152 kantoren — de verdeeling daarvan in klassen in aanmerking nemende — het aantal ambtenaren gewijzigd werd.

Het aantal ambtenaren onderging in de jaren 1901 tot en met 1907

vermin -

vermeerdering met dering

met

0 1 2 8 4 1 2

l_ I |

in:

Kantoren, welke in het jaar 1901 en in het jaar 1907 tot de 8ste klasse behoorden . . 9 ; 5 — — 3

Kantoren, welke in het jaar 1901 en in het

jaar 1907 tot de 7de klasse behoorden . . 81 12—1 — 5 1

I ]

Kantoren, welke in het jaar 1901 en in het jaar 1907 tot de 6de klasse behoorden . . i 9 18 4 1 1 5

Kantoren, welke in het jaar 1901 tot de 8ste en in het jaar 1907 tot de 7de klasse behoorden. 7 8 1 — — j 1 | _

Kantoren, welke in het jaar 1901 tot de 7de en ' in het jaar 1907 tot de 6de klasse behoorden. 9 13 2 1 6