is toegevoegd aan uw favorieten.

Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwartieren van Mr. E. H. J. M van Zinnicq Bergmann.

Carl Elias Friedrich Bergmann, gedoopt 21 Aug. 1731 te Dannenfels bei Kirchenbolanden (Pfaltz), overl. 28 April 1827 te Zwingenberg (Hessen); rector aan het Gymnasium te Grünstadt (Pfaltz). (Ouders: Johannes Conrad en Rosa Salome Floret).

Huwde 4 Nov. 1760 te Grünstadt Charlotte Karoline Philgus of PHYLcus.geb. 21,ged.23 Sept. 1733 te Worms, overl. 6, begr. 8 Febr. 1795 te Westerburg (Nassau). (Ouders: Med. doet. Johann Balthasar en Anna Philippina Martens).

Jor- Josephus Carolus Joannes van Zinnicq gedoopt 23 Juni 1742 te Lier, overleden 20 April 1779 aldaar. (Ouders: Jor. Joannes Ferdinandus en Jw. Catharina Ferdinanda van den Driessche, gezd- du Trieu).

Huwde 18 Januari 1774 te Lier Theresia Elisabeth Govaerts, gedoopt 10 Augustus 1739 te Turnhout, overleden 11 December 1809 te Lier. (Ouders: Joannes en Francisca

DE CASCALES).

Dr. Henricus Franciscus Bernard, gedoopt 23 October 1735 te Leiden (Bakkersteeg), begraven 29 April 1809 te Haarlem; studeerde te Leiden in de medicijnen, geneesheer te Haarlem, gildebroeder van het H. Kerstmisgilde aidaar. (Ouders: Theodoor en Anna Roelants).

Huwde 28 October 1764 te Haarlem Maria Clara Landwier, gedoopt 5 Augustus 1729 aldaar (Begijnhof), er begraven 17 Maart 1808. (Ouders: Hendrik en Lena Portenge).

Georg Ludwig Friedrich Bergmann, geboren 28 Februari, gedoopt 1 Maart 1772 te Westerburg (Nassau), overleden 24 Juni 1839 te Amersfoort; eerst officier in Staatschen dienst, later ontvanger te Lier.

Huwde 15 Brumaire Jaar VI (5 November 1797) te Lier Jw- Catharina Joanna Josepha Theresia van Zinnicq, gedoopt 23 November 1774 aldaar, overleden 13 Juni 1854 te 's Hertogenbosch.

Dr. JOSEPHUS CHRYSOSTOMUS BERNARDUS BERNARD, gedoopt 25 April 1774 te Haarlem, overleden 16 Juni 1852 te s Hertogenbosch ; ridder (1825), later commandeur (1834) in de iiÏÏS V.a.ntJ N,ïJerlandschen Leeuw, medicinae doctor (Leiden 1796;. Miïdecin Consultant van Koning Lodewijk 11809 adiunctmaire van Haarlem (1810-'13), lid van den Raad aidaar, voorzitte, en secretaris der Commissie van Geneeskundig Onderzoek etl Toevoorzigt in Noord-Holland, hoogleeraar in dc geneeskunde te Leiden (1817-24), inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst der zee- en landmacht (1824-'41), eerste geneesheer des Komngs 1835), lid van verschillende geleerde Genootschappen en gildebroeder van het tl. Kerstmisgilde te Haarlem. „.27 Juni 1809 te Amsterdam WILHELMINA ANNA CATHARINA VAN BEERENBROECK, gedoopt 26 Februari 1775 iLnf , 'Brugstraat; (uit het tweede huwelijk), overleden 6 April 1840 te sGravenhage.

,,^9 01 FRIDUS MARTINUS VAN BEERENBROECK, ged.

11 November 1728 te Eindhoven, overleden

,c ■ ,J aad5heer van Z. D. H. den Prins Bisschop

ViN nUPMDcS ers: ^NOLDUS en 2a GUILLIELMA VAN DEURSE).

Huwde 1o. 1760 te (derde af-

17, f'ebruari 1760 te Breda) ANNA THERESIA SLEDDE, gedoopt te Antwerpen, over-

leden 1 Mei 1772 te Breda, begraven 5 d. a. v. buiten de stad. (Ouders;

); 2o. 22 November 1772 te Oinneken Jw. PMILIPPINE ANNE JOSEPH GOBLET, gedoopt

1748 te Bouchain, overleden 10 Juli 1828 te Brussel. (Ouders: en A I

DE FEISSONIÈRE.

—'r' n

's Hertogenbosch,HoveMeden°SEPHUS Maria9van Zinnicq Bergmann geboren 11 Augustus 1847 te

landschen Leeuw en in die van de Eikenkroon ' Ïj i m 9r^5 van den Neder-

te 's Hertogenbosch, lid der Eerste Kamer gildebroeder van hpt h i9rde der advocaten

der lllustre L. Vr. Broederschap. ' H. Kerstmisgilde te Haarlem, lid

14 JHurm^Mair!8o7v3ert|eedSenHert°gCnbOSCh ^^ ThERES'a Soph,a Anna Maria Verheven, geb. Baptista Arnoldus Josephus Mar.a en Agnes Apol.ne Emilie gravin DuSnceTu). ^ ^ j°hannes

Mr. Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann, geboren 10 November 1807 te Lier, overleden 25 Febr. 1879 te 's Hertogenbosch ; ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, raadsheer in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch, lid der Tweede Kamer, gildebroeder van het H. Kerstmisgilde te Haarlem, lid der lllustre L. Vr. Broederschap.

Huwde te

Wilhelmina Josepha Bernard, geb, 24 September 1811 te Haarlem, overl. 26 Januari 1864 te 's Hertogenbosch.