Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwartieren van Mr. F. A. J. van Lanschot.

Godefridus van Lanschot, gedoopt 1 Januari 1742 te 's Hertogenbosch, overleden 10 Januari 1799 aldaar. (Ouders: Cornelis en Henrica Cecilia de HenriciI.

Huwde 15 Februari 1767 te Vught Anna Regina Maria de Pottere, gedoopt 2 Juli 1738 te 's Hertogenbosch, overleden 1 April 1799 aldaar (Ouders: Fran?ois en Anna Maria van Berckel).

Ludovicus Ingen Housz, gedoopt 9 Juli 1729 te Breda (Brugstraat), overleden 27 April 1788 te 's Princenhage ; apotheker. (Ouders: Arnoldus en Maria Beckers).

Huwde 30 April 1764 te Turnhout Maria Joanna Stuyck, gedoopt 13 September 1737 aldaar, overleden 8 September 1812 te Breda. (Ouders: Petrus Josephus en Maria Josepha de Visscher).

augustinus tilmannus van RYCKEVORSEL, gedoopt 7 Juni 1748 te 's Hertogenbosch (St. Jan), overleden 9 September 180^ aldaar; representant des volks van Bataafsch Brabant voor 't Jistrict Oscli (1797). (Oude-joannes en jacoba ERMERSj.

D 1o' 31 Au««st"s 1767 te Culemborg MARIA

BARBARA VAN LEEMPOEI.. gedoopt 13 Januari 1750 al, ?.a.r'15! Yerl. 1 Oictober 17MI te '«Hertogenbosch. lOuders : JOANNES EREDERICUS en MARIA I.OUISA VAN MONT171,3 U' lk'rlil'um THERESIA JOSEPHA VAN MEEUWEN, gedoopt 30 Juli 1762 te 's Mertogenbosch (,5J-Jf"- Sf- Peter), overleden 17 Juli 1834 aldaar. (Ouders : JOANNES en JOANNA MARIA DE POTTERE).

Antonius Oomen, gedoopt 17 April 1734 te Teteringen, overleden 31 Januari 1809 aldaar. (Ouders: Adrianus Antonius en Maria Joannes Cornelis dr.)

Huwde te

Helena Rops, gedoopt 1732 (?) te

Teteringen, overleden 23 October 1814 aldaar. (Ouders : en Johanna van Miert).

Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot, gedoopt 28 Augustus 1768 te 's Hertogenbosch, overleden 21 Februari 1851 aldaar; lid van den Gemeenteraad van 's Hertogenbosch, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Huwde 21 Mei 1792 te Vught Jacoba Catharina Maria van Ryckevorsel, gedoopt 18 December 1769 te 's Hertogenbosch, overleden 6 April 1838 aldaar.

Mr. Henricus Oomen, gedoopt 17 Februari 1776 te Teteringen, overleden 17 September 1815 te Breda ; (tweede) burgemeester en raad van Breda, in 1808 wethouder, later notaris aldaar.

Huwde 22 (21 burgerlijk) Augustus 1808 te Breda Eusabeth Ingen Housz, gedoopt 4 Februari 1774 aldaar (Nieuwstraat), er overleden 8 Augustus 1847.

Augustitus Cornelis van Lanschot, ged. 20 Mei 1794 te 's Hertogenbosch, overl. 25 Juni 1874 te St. Michielsgestel (Zegewerp); lid der Staten van NoordBrabant.

Huwde 17 Mei 1832 te Breda — v ■ n —————

Maria Helena Oomen, gedoopt 30 Mei 1809 te Breda (Nieuwstraat), overleden 1 April 1889 te 's Hertogenbosch.

Mr Franc'scus Augustinus Joseph van Lanschot, geboren 10 Februari 1833 te 's Hertogenbosch GerechtshoHte s HertogenboscK°me' Ï3

aldaar^o verled el!'' * ^"^Te PAUUNA Gerar™a J~a Fuchs- geboren 2 Juni 1837 Blankenheym) (Ouders. Wilhelmus en Johanna Elisabeth