is toegevoegd aan je favorieten.

Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwartieren van Jhr. Mr. E. A. E. van Meeuwen.

Jhr. (1834) Mr. PETRUS ANDREAS VAN MEEUWEN

gedoopt 27 Januari 1772 te 's hertogenbosch (St. Jan), overleden 19 Augustus 1848 te Maastricht; directeur-generaal der douanen en staatsraad onder Koning I.odewijk Napoleon, ridder in de Orde van de Unie en d;<' der Reünie, lid der Ridderschap van Noord-Brabant (1839) en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, staatsraad i. b. d.. proost der 11lustre L. V. Broederschap, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. (Ouders: JOMAN en JOHANNA MARIA DE POTTERE).

huwde 30 Vendemiaire Jaar IX (22 October 1800) te Antwerpen ROSA CORNELIA SOI.VUNS. gedoopt 16 Sep tember 1777 aldaar, overleden 26 Januari 1805 te 'i Hertogenbosch. (Ouders: LAURENTIUS PETRUS en MARIA ISABELLA LE QRELLE).

Andreas Petrus Hanssen, geboren 30 Aug. 1774 te Gorinchem, gedoopt 1 Sept. d a. v. aldaar, overleden 26 October 1822 te 's Hertogenbosch. (Ouders: Willem en Catharina van de Ven).

Huwde te

Maria Christina Vereyck, gedoopt 7 Maart 1780 te 's Heitogenbosch (St. Jacob), overleden 18 Juni 185') aldaar. (Ouders: Arnoldus Josephus en Maria Isabella van Beeck).

JOANNES BAPTISTA MAHIE, ged. 5 Oct. 1765 te's Her-

togenbosch (St. Jan, Si. Peter), overl. 12 April 1836 aldaar, üd der Regeering van 's Mertogenbosch. (Ouders: JOHANNES FRANCISCUS en MARIA HOFFMANS).

Huwde 1o. 27 October 1793 te's Hertogenbosch CHRISTINA SPIERINOS. ged. 28 Febr. 1767 aldaar (St.Jan en St. Peter), er begr. 29 Oct. 1798 iSt. Janskerk). (Ouders: JOHANNES en CATHARINA VAN LITH); 2o. 26 Jan. 1800 te 's Bosch WILHELMINA SASSEN, ged. 3 Juli 1758 aldaar, er begr 3 Jan. 1801 (St. Janskerk). (Ouders: JACOBUS en MARIA ANNA HERMANS); 3o. 12 Juli 1801 te's Bosch CA THARINA KIVITS, ged.8 April 1762 aldaar, er overl. 3 Aug. 1846; eerst (17 Mei 1789 te 's Bosch) gehuwd geweest met ADRIANUS NORBERTUS EVERTS, ged. te

Antwerpen, overl. 1 Sept. 1800 te 's Bosch. (Ouders: JUSTINUS K. en JOANNA MARIA (VAN) VALKENBURG).

Corneliub van Son, gedoopt 16 Januari 1775 te 's Hertogenbosch (St. Jan), overleden 19 Februari 1845 te Alphen (gem. Appeltern). (Ouders: Cornelis en Geertrui de Grunt of de Grint).

Huwde 15 Mei 1803 te 's Hertogenbosch Gerdina Lemmens, gedoopt 16 Mei 1775 aldaar (St. Jan), overleden 14 Januari 1812 te Driel. (Ouders: Petrus en Wilhelmina van Erp).

Jhr Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen, gedoopt 12 September 1802 te 's Hertogenbosch (St.Jan, St. Peter), overl 8 October 1873 aldaar; command. in de Orde v. d. Ned Leeuw, grootofficier in die der Eikenkroon, command. in die v d. Rooden Adelaar, lid der Ridderschap van N.-B (1841) en van den Gemeenteraad van 's Hertogenbosch, commissaris des Konings in Limburg, lid der Eerste Kamer, proost der IMustre L. V. Broederschap.

Huwde 5 Mei 1836 te 's Hertogenbosch Cornelia Maria Theresia Hanssen, ged. 3 Maart 1806 aldaar 'St. Jan, St. Peter), overl. 7 Juni 1852 te Brussel.

Jhr- Mr. Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen, geboren 4 November 1844 te's Hertogenbosch, overleden 19 te ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, president der Arrondissements-Rechtbank te 's Hertogenbosch, lid van den Gemeenteraad aldaar.

Huwde 23 Juni 1873 te 's Hertogenbosch

Johannes Henricus Mahie, ged. 15 April 1802 te 's Hertogenbosch (St. Jan, St. Peter), (uit het derde huwelijk), overleden 18 Febr. 1872 aldaar, begraven 21 d.a. v. te Liempde; heer van Boxtel en Liempde, lid van den Raad der gemeente 's Hertogenbosch.

Huwde 5 September 1839 te 's Hertogenbosch Geertruida Antonia van Son, gedoopt 24 Februari 1809 te Driel, overleden 16 Juli 1876 te Boxtel (kasteel Stapelen), begraven 16 d. a. v. te Liempde

Henriëtte Antoinette Thérèse Maria Mahie, geboren 4 Juli 1848 te 's Hertogenbosch, overleden 19 te

Jhr Mr. Eduard Anton Eliza van Meeuwen, geboren 5 September 1876 te 's Hertogenboscfc, overleden 19 te ; griffier bij het Kantongerecht te Eist