Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jhr. (1817 Mr. JAN HENDRIK VAN DER DOES, god 16 Aug. 1741 te 's Hertogenbosch, overl. 29 Sept. 1817 aldaar; raad en schepen van 's Bosch (1768), rentmeester van het comptoir der renten dier stad 1771), van het Godshuis van den M. Geest (1774), lid van het Comité van Surveillance (30 Vend Jaar III,, lid der Admini.stration Centrale Supérieure (17 Niv. Jaar III), lid der Municipaliteit (17951, president der provisioneele civiele rechtbank aldaar (1795 . pensionaris der stad (5 April 1798;, Membre du Conseil Municipal (1810), lid (1765) en proost 1785 der IIlustre L. v. Broederschap, president der rechtb. aldaar 'Ouders : Mr. WILLEM en JOH ANNA MARGARETHA ORROCK .

Huwde 24 Juni 17(>6 te Schiedam ELISABETH MARGARETHA DOOAA, ged. 24 Juni 17M aldaar, overl. 31 Mei 1806 te 's Hertogenbosch. (Ouders: JACOB en ELISABETH VAN KERCHEMj.

Mr. WilhelmusLodewijk Dominicus Josephus J. U. L. baron (1817) de Crassier en des H. R. Rijks, ged. 4 Aug. 1752 te Maastricht, overl. 30 November 1847 aldaar; gezworen raad (1776 en '78) aldaar, lid de Ridderschap van Limburg. (Ouders : Wilhelmus Johannes Josephus en Agnes Loyens).

Huwde 18 Januari 1784 te Maastricht Maria Anna Boten, gedoopt 23 Juni 1747 aldaar, er overleden 23 November 1791. (Ouders: Mr. Theodorus Henricus en Anna Elisabeth Kerens).

Abraham Gadiot, gedoopt 1 Februari 1757 te Maastricht (St. Nicolaas), overleden 25 Juni 1835 aldaar. (Ouders: Antonius en Agnes Gesond).

Huwde 16 Thermidor Jaar VI te Maastricht Anna Margaretha van Cauberg, gedoopt 7 Februari 1779 aldaar (St. Jacob), er overleden 20 Juli 1852. (Ouders: Christianus Servatius en Wilhelmina Henriette Royen).

Pierre Joseph de Willebois, gedoopt 16 October 1730 te Boeseghem (Artois), overleden 17 Januari 1784 aldaar. (Ouders: Pierre Paul en Marie Cathérine Fran<;oise de Meullenaer).

Huwde 7 October 1760 te Boeseghem Marie Cathérine Vasseur, gedoopt te , overleden te

(Ouders: en

Med. Dr. PIERRE JOSF.PH DE WILLEBOIS, ged. 15 April 1768 te Boeseghem (Artois), overleden 4 November 1834 te 's Hertogenbosch ; ridder in de Orde van de Lelie (1815), hoofd van den geneeskundigen dienst in het regiment „de Montmorency", dr. in de geneeskunde (Duisburg 1800), eerste geneesheer der hospitalen te 's llertogenbosch, lid van het Geneesk. Genootschap in het dep. der monden van den Rijn. geneesheer der Godshuizen en lid der Commissie van Administratie over de gevangenissen te 's Hertogenbosch.

Huwde 30 September 1800 te St. Mauritz bij Munster Jvr. ADRIANA CORNELIA MARIA VAN DER DOES, gedoopt 10 Juni 1778 te 's Hertogenbosch, overleden 29 Januari 1823 aldaar.

Wilhelmus Matheus Franciscus Xaverius Theodorius baron de Crassier, geboren 17 April 1786 te Maastricht, overleden 19 December 1862 aldaar; lid van den Raad der Gemeente Maastricht en der Ridderschap van Limburg.

Huwde 3 Februari 1825 te Maastricht Marie Guillemine Gadiot, geboren 24 Thermidor Jaar IX (12 Aug. 1801) aldaar, er overleden 19 Maart 1872.

Jhr. (1877) Mr. PETRUS JOSEPHUS AUOUSTINUS MARIA VAN DER DOES DE WILLEBOIS, geboren 17 Febr. 1816 te 's Hertogenbosch, overleden 15 September 1892 te 's Gravenhage, als oud-procureur-generaal bij het Gerechtshof in Gelderland en daarna in Noord-Brabant, oudcommissaris des Konings in Limburg, Minister van Buitenlandsche Zaken en van Staat, versierd met verschillende Orden.

Huwde 1o. 14 September 1842 te 's Hertogenbosch JEANNE FRÉDÉRIQUE VAN TOLL, geboren 25 Mei 1822 te Brussel, overleden 27 Maart 1855 te Arnhem. (Ouders: WILLEM en MARIE JUDITH ALOYSE NYPELS).

Huwde 2o. 14 Mei 1857 te Maastricht

Marie Guillemine Pauline Sophie baronesse de Crassier, geboren 31 Juli 1827 te Maastricht, overleden

Jhr. Mr. Willem Emile Theodore Marie van der Does de Willebois, geboren 9 Februari 1858 te Maastricht (uit het tweede huwelijk), overleden 19 te ; rechter in

de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem.

Huwde 14 Mei 1889 te 's Hertogenbosch Johanna Adriana baronesse van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, geboren 6 October 1866 aldaar, overleden 19 te (Ouders:

Mr. Jan Baptiste Constantinus Josephus Carel Cornelius Marie en Johanna Barbara Elisabeth Rouppe van der Voort).