is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd over het dogma in den Islâm tot op el-Ashʹari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STRIJD OVER HET DOGMA

IN DEN

Islam tot op el-Ash'ari.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TEll verkrijging van des graad van

DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID,

AAN DE HOOGESCHOOL TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

]VLr. J. T. 13II LTS,

Hoogleerajti" in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN op Zaterdag 8 Mei 1875, des namiddags te 3 uren,

DOOR

martinus theodorus houtsma,

- I;EIDES^'

S. C. VAN DÖBSBUEGH. 1875