is toegevoegd aan je favorieten.

Coöperatie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociale Studiën

UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN Mr. P. J. M. AALBERSE + * + + * 1. 4.

ï*

coöperatie v

door / / <y j*

A. POTTIER,

Hoogleeraar in de Sociologie aan het Leonijnsch Instituut

te Rome,

met een inleiding

i;

\ *>v— '*/f

Mr. P. J. M. AALBERSE.

Uitgave van de Uitgevers-Vennootschap «Futura Leiden — 1905.