is toegevoegd aan uw favorieten.

De aarde rond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven voor het Lager Onderwijs

van W. J. THIEME & Cie. te Zutphen.

L. van Ankum, Uit het leven ouzer Voorouders. Leesboek voor

de Scholen voor voortgezet onderwijs enz. f 0,45

A. A. bkekman, Aardrijkskunde van Nederland voor de Lagere

School, le Leerboekje » '

id Kleine Atlas van Nederland en zijne Overz. Bezittingen

2e druk, ing. f 0,90, gecart. „ 1,— id. Kleinste Atlas van Nederland, 2e druk » 0,35

G J Bikleman, De Landman, Leesboek voor de Lagere School „ ü,au Dr. 11. Blink, Van Hemel en Aarde, Leesboek voor de hoogste klasse der Lagere School, met vele iraaie houtsneden,

le en 2e stuk, per stuk „ 0,25 a l Boes er, Eerste Eekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de hoofdregels met geheele benoemde getallen, 42e druk » 0,1 '*

id Tweede Kekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der tiendeelige breuken en van ons maat-, gewicht- en muntstelsel, 37e druk » u,1<!

id. Derde Eekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toe-

passing van de leer der gewone breuken, 27e druk „ li

id. Vierde Eekenboekje. Eegel van drieën met Tiendeelige en

Gewone Breuken, 17e druk » v>le'»

id. Vijlde Eeken boekje. Verzameling van voorstellen, ter verdere

toepassing van den regel van drieën, 20e druk » , li

d. Eerste Verzameling van rekenkundige voorstellen voor de

hoogste klasse der lagere scholen, 23e druk » "ij*/s

id. Tweede idem. 17e druk ' » 'a

id Derde idem. 15e druk " '

id. Handleiding by het rekenen uit het hoofd in de middelste

en hoogste klasse eener lagere school, le stukje, 15e druk „ u,ia /a id. Handleiding bjj het rekenen uit het hoofd. 2e st. 12e druk „ 0,12 /, id Vervolg op de Handleiding b/h rekenen uit het hoofd. 3e dr. „ o,^u id Nieuw Eeken boek voor de Lag. Scholen, le stukje, 30e dr. „ u,io w > 2e » 27e « " ?

M " " l " 3e . 21e „ . 0,15

" " 4e 22e „ „ 0,20

ld " l 11 » 5e " 13e , , 0,22l/S

id! Nederland. "Aardrijkskundig Leesboek voor de L.S. 13e „ „ 0,15 id. Allerlei. Leesboek voor de Lagere Scholen -ï "

J C Bokser, Schetsjes uit Gelderland. Leesboek voor de middelste en hoogste klassen der Lagere School »

id. Verzameling van Eenvoudige Vraagstukken uit de praktjjk,

ten dienste der Lagere School _ . ... " '

J. C. Boeskr en D. C. van Neck, Onze Provincie. Aardrijkskundig Leesboekje voor de Lagere Scholen in Gelderland ^ ^