is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrijkskundig-landbouwkundige beschrijving van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loppersum is hier reeds lang voorgegaan. Stedum en 't Zandt, Eelde, Peize en Roden telen groente voor de stad; Loppersum, Zijldijk, Eenrum, Wirdum hebben bessen voor den handel, en kool verbouwt men er in 't groot; tussehen Gieten en Gasselte legt men boomgaarden aan met bessen eronder, terwijl in Friesland in Berlikum, Minnertsga, Tjummarum, St. Anna-Parochie en St. Jacobi-Parochie fruit- en groenteteelt toeneemt. Te Marrum in de gemeente Ferwerderadeel richt men zelfs een fabriek op voor het verduurzamen van groenten. Verder begint de tuinbouw meer te bloeien in de gemeenten Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Smallingerland, Opsterland en Haskerland en vooral om de grootere plaatsen als Bergum, Drachten, Heerenveen en Joure, waar hij naast de uitgebreide daar bestaande boomkweekerijen steeds meer beoefenaars vindt.

Zoo tracht men schier overal den bodem meer winstgevend te maken. De ondervinding heeft geleerd, dat in de eene streek deze, in de andere gene groente, bloem of vrucht het beste voortkomt. Uit die leering is gevolgd de teelt van bepaalde gewassen als hoofdproduct in bepaalde streken.

De bloembollen-cultuur is gebonden aan de geestgronden langs de duinen van Alkmaar tot Hoek van Holland; Westland, vooral 's Gravenzande, is bekend door vroege aardappelen en asperges; Roelof-Arendsveen geeft augurken op meer dan 100 HA., die gemiddeld 20 d. KG. elk voortbrengen; de Streek in 't algemeen geeft verschillende soorten kool op meer dan 1000 HA., maar niet daar alleen groeit kool, de beide Scharwouden verzonden in 1898 per spoor ongeveer 1500 wagonladingen roode en witte kool en bovendien ongelooflijk veel per schip.

Rijnsburg, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude telen bloemkool, die daar ter plaatse ingezouten en daarna verzonden wordt. Enkhuizen teelt groentezaden in 't groot, wat men ook beproeft in 't Hoogeland in Groningen. Vele andere plaatsen leggen zich toe op velerlei groenten. Venlo is een belangrijk centrum voor komkommer- en augurkenteelt. De Langstraat en daar in de eerste plaats Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk hebben een uitgebreide groenteteelt, asperges, komkommers, augurken, rabarberstelen en veel meer voor de