is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

i

Bij den aanvang van dit onderzoek waren er omtrent het gedrag van den galvanischen weerstand van zuivere metalen bij zeer lage temperaturen nog weinig onderzoekingen verricht. Toch scheen er alle aanleiding om dit gebied aan eene nauwkeurige onderzoeking te onderwerpen. De enkele metingen in dit temperatuurgebied verricht, toonden voor de weerstandsverandering een beloop, waarvan men zeker niet kon verwachten, dat het voor steeds lagere temperaturen onveranderd zou blijven. Bij extrapolatie van de gevonden formules voor den weerstand verkrijgt men bij de meeste metalen een weerstand nul bij eene temperatuur boven het absolute nulpunt. Onze voorstelling van weerstand doet ons deze uitkomst zeer onwaarschijnlijk voorkomen en wij verwachten derhalve bij lage temperatuur een anderen vorm voor de temperatuursfunctie van den weerstand te zien optreden.

Er zijn verschillende onderstellingen te maken hoe deze vorm bij lage temperaturen worden zal. Het gestadig afnemen van den weerstand geeft eenige waarschijnlijk-