is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koper II zacht /. = 100 — 0,38797/ -j- 0,0008986/* III hard /. = 100 — 0,39639/ + 0,0010173/* III zacht — 100 -■ 0,3!»954/ + 0,0010003/*.

Bij het vergelijken van de verschillende metalen onderling vindt men tusschen de coëfficiënten toch geene grootere afwijkingen, zoodat het voornamelijk de bewerking en de overgebleven onzuiverheden zijn, die de verschillen veroorzaken.

Formules met gemiddelde waarden der. constanten worden door hen opgegeven voor de metalen:

Zilver /. = 100 — 0,38287/ -f 0,0009848/*

Koper — 10U — 0,38701/ -f- 0,0009009/!2

Goud l— 100 — 0,36745/ -f 0,0008443/*

Zink /. — 100 — 0,37047/ + 0,0008274/*

Kadmium / = 100 — 0,36871/ + 0,0007575/*

Tin /. = 100 — 0,36029/ -f 0,0006136/*

Lood /. — 100 — 0,38756/ -f 0,0009146/* Arsenicum k = 100 — 0,38996/ -f- 0,0008879/*

Antimoon /. = 100 — 0,39X26/ -f- 0,0010364/*

Bismuth /. = loo — 0,35216/ + 0,0005728/*

gemiddeld:

/. = 100 — 0,37647/ -f- 0,0008834/*.

Beter dan uit dit overzicht zijn wellicht de onderlinge afwijkingen op te maken uit de volgende opgaaf. Daar is berekend het goleidingsvermogen van draden van de verschillende metalen bij 0", 20", 40°, 60u en 100", die allen bij 0" een geleidingsvermogen 100 hebben.